Attendolaiset

Työtä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen

Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä. Ammattitaitoomme kuuluu pientenkin vivahteiden ja tarpeiden havaitseminen, onpa oma työ terveyskeskuksessa, hoiva- tai palvelukodissa, kotipalvelussa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa.  
 
Meillä työskentelee monen alan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, lähihoitajia, eri alojen sairaanhoitajia, hoiva-apulaisia sekä toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja hallinnon ja palvelualan ammattilaisia. Olemme suurimpia uusia työllistäjiä Suomessa ja työntekijöinämme on liki 6 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Kaikkiaan meitä attendolaisia on jo lähes 17 500 Pohjoismaissa.

Meille on tärkeää, että työympäristö on innostava ja työntekijät voivat kehittyä työssään. Mahdollistamme työntekijöillemme johdonmukaisen kouluttautumisen ja mittaamme säännöllisillä tutkimuksilla työssä viihtymistä sekä tyytyväisyyttä esimiestyöhön. Motivoituneet ja ammattinsa osaavat työntekijät ovat tärkein voimavaramme.