• Attendo Ahjola - slideshow - IisalmenAalto-05
  • Attendo Ahjola - slideshow - IisalmenAalto-01
  • Attendo Ahjola - slideshow - IisalmenAalto-04
  • Attendo Ahjola - slideshow - IisalmenAalto-03
  • Attendo Ahjola - slideshow - IisalmenAalto-02
  • Attendo Ahjola - slideshow - kuntoutusyksikko-iisalmenaalto-1

Attendo Ahjola

Mielenterveyskuntoutujat · Tehostettu palveluasuminen · Palveluasuminen · Kuntouttava päivätoiminta

Kuntoutusyksikkö Attendo Ahjola on Iisalmessa sijaitseva aikuisten mielenterveyskuntoutujien yksikkö.

Yksikön johtaja

Eeva Kallio

Puhelin: 044 037 9483

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat: 044 762 5266

Puhelin: Ohjaajat p. 044 762 5266

Osoite

Ahjolankatu 2, 74120 Iisalmi, Suomi

Lisätietoja

Attendo Ahjola on aikuisten 16 -paikkainen kuntoutumisyksikkö. Ahjola on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat eri tasoista tukea ja apua kuntoutumisessaan sekä arjessa selviytymisessään.

Kuntoutujan taidot keskiössä

Ahjola tarjoaa mielenterveyskuntoutujille tiivistä, yksilöllisesti sovellettua ja asteittaista tukea kohti mielekästä elämää. Kodissa luodaan mahdollisuuksia edetä kohti mahdollisimman itsenäistä ja tasapainoista päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Yksikön toiminta on suunniteltu tukemaan kuntoutujan oma-aloitteisuutta. Toimintaa suunnataan paljon myös kodin ulkopuolelle toimintoihin, joita kuntoutuja tarvitsee itsenäisessä pärjäämisessä arjessaan. Tärkeänä osana arkea ovat esimerkiksi erilaiset harrastukset, opiskelut, työt sekä sosiaaliset suhteet.

Ahjola - parempaa arkea

Kuntoutujan yksilölliset ja ainutlaatuiset tarpeet ja toiveet määrittävät kuntoutuksen sisällön. Ahjolassa kuntoutuja saa mahdollisuuden edetä kohti itsenäisempää elämää eri tasoisten asumismuotojen tuella, jokaisen kuntoutujan realististen mahdollisuuksien mukaan. Kuntoutujan voimavarojen arvioinnissa käytetään RAI-arviointia sekä Oma-arviointia, joita hyödynnetään kuntoutussuunnitelman teossa ja päivittämisessä. Kuntoutujan on mahdollista siirtyä portaattomasti eri tuki muotojemme välillä. Asukas voi siirtyä aina tarpeen mukaan joko vähemmän tuettuun asumismalliin tai vaihtoehtoisesti asumisratkaisuun, jossa tuetaan ja autetaan kuntoutujaa enemmän.

Ratkaisukeskeinen yhteisöhoito

Yksikön toiminnassa painotetaan toiminnallisuutta, ratkaisukeskeisyyttä, yksilöllisyyttä sekä samalla yhteisöllisyyttä. Nämä toiminnan periatteet tukevat kuntoutujan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja osallisuutta oman elämän haltuun ottoon. Toiminnan ideologiana on ratkaisukeskeinen yhteisöhoito. Ideologia mahdollistaa kuntoutujan voimavaralähtöisyyteen pohajutuvan kuntoutussuunnitelman teon.

Dialektinen käyttäytymisterapia

Ahjolassa on otettu käyttöön Dialektisen käyttäytymisterapia osana kuntoutusta. DKT:n taitovalmennuksilla on merkittävä osuus kuntoutujan askeleissa kohti itsenäisempää asumista. Taitovalmennuksessa opetellaan terapiaan koulutetun henkilökunnan johdolla muun muassa ahdingonsieto-, tunteensäätely-, tietoisuus- ja tehokkaan vuorovaikutuksen taitoja. Keskeinen dialektiikka DKT:ssa on kaikkiin kuntoutuksen osa-alueisiin ulottuva muutoksen ja hyväksynnän yhdistäminen ja tasapainottaminen. Tavoitteena on osallistuttaa ja motivoida nuori omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytää ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen.

Ahjolassa kuntoutudaan yksilöllisesti, mutta yhdessä tehden ja kokien. Arjen eloa jokaisen omilla ehdoillaan.