• Attendo Apilaniitty - slideshow - Apilaniitty_01
  • Attendo Apilaniitty - slideshow - hoitokoti-apilaniitty
  • Attendo Apilaniitty - slideshow - hoitokoti-apilaniitty-1

Attendo Apilaniitty

hoivakoti · Muistisairaat · Ikäihmiset

Hoitokoti Apilaniitty on Karjalohjalla sijaitseva 20 -paikkainen ikääntyneiden muistisairaiden tehostetun hoivapalvelun koti.

Palvelukodin päällikkö

Jaana Nordbo

Puhelin: 044 356 7256

Hei, Olen Jaana Nordbo ja vastaan Attendo Apilaniitystä!

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Hoitajat 24/7: 044 356 7255
Hoitajat 24/7: 044 356 7255

Osoite

Peltolantie 23, 09120, Karjalohja

Lisätietoja

Hoitokoti Apilaniitty on Karjalohjalla sijaitseva 20 -paikkainen ikääntyneiden muistisairaiden tehostetun palvelun koti, joka tarjoaa ympärivuorokautista, turvallista ja yksilöllistä asumis- ja hoivapalvelua. Apilaniitty on rakennettu kauniille niitylle, hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyyteen. Apilaniityssä vaalitaan ja kehitetään yksillöllisyyteen ja elämänkaaren arvostukseen perustuvaa hoivaa.

Hoitokoti Apilaniitty - hyvän olon koti

Hoitokoti Apilaniityssä hoidetaan sellaisia henkilöitä, joilla on dementoiva sairaus kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti. Jokaiselle Apilaniityn asukkaalle tehdään henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa kartoitetaan aiemmat sairaudet, tämänhetkinen tilanne sekä toiveet ja tarpeet. Säännöllisesti päivitettävä suunnitelma laaditaan yhteistyössä läheisten, omahoitajan sekä sairaanhoitajan kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelma toimii arjen eloa ohjaavana punaisena lankana.

Arvokas vanhuus

Apilaniityn hoiva perustuu dementoituneen ihmisen erityistarpeiden ymmärtämiseen. Ammattitaitoisen ja koulutetun henkilökunnan avulla mahdollistetaan asukkaiden inhimillisen elämän toteutumisen mielekkäällä ja arvokkaalla tavalla. Apilaniityn hoitotyössä pyritään tukemaan asukkaan toimintakykyä. Sisäisen turvallisuuden tunteen säilyttämisessä keinoina ovat lähellä oleminen, kuunteleminen, halaus, välittäminen ja arvostaminen. Asukkaan taustan tunteminen auttaa toteuttamaan yksilöllistä hoitotyötä.

Yksilöllistä ja turvallista arkea

Apilaniityssä kunnioitetaan jokaisen asukkaan itsemääräämisoikeutta turvallisuuden rajoissa. Hoitokodissa on otettu asukkaiden mahdolliset erityistarpeet huomioon jo kotia rakennettaessa, joten esteetön ja turvallinen liikkuminen kodissa on mahdollista. Apilaniityssä on aidattu piha ja terassi, joilla on turvallista ulkoilla. Apilaniitty ja sen tilat on suunniteltu siten, että asukkaat saavat vapaasti liikkua turvallisessa ympäristössä. Asukas saa sisustaa huoneensa omilla tutuilla huonekaluilla ja tekstiileillä sekä pukeutua omiin tuttuihin vaatteisiinsa. Vierailuajat ovat joustavat vaikkakin toivomme että ruokailuajat rauhoitetaan.

Ammattitaitoista hoivaa

Apilaniityn kokonaisvaltainen hoitopalvelu sisältää perushoidon (lääkkeiden, hygienian ja hyvinvoinnin) lisäksi muun muassa ateriapalvelun, lääkäripalvelun, apteekkiasioinnit, viriketoiminnan, kylvetyspalvelut ja siivouksen. Tavoitteena on tarjota muistihäiriöisille asukkaille turvallinen sekä toimintakykyä ja yksilöllisyyttä tukeva ammattitaitoinen hoito kodinomaisuutta unohtamatta.

Oman näköistä oloa ja eloa

Kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta turvallisuuden rajoissa. Nukkumaanmeno ja heräämisajoissa pyrimme joustamaan. Kuitenkin niin, että ravinnon saanti ja lääkkeiden ottamisajankohdat eivät veny liikaa. Suunnittelemme viikko-ohjelman, joka sisältää päivittäin vaihtelevaa viriketoimintaa. Päivän rytmiin mahtuu selkeästi vuorotellen lepoa ja virikkeitä. Järjestämme myös retkiä esimerkiksi teatteriin ja konsertteihin.

Meillä arvostetaan jokaista omana itsenään.