Hoivakoti, hoitokoti, vanhainkoti

Hoivakoti, hoitokoti ja vanhainkoti tarkoittavat samaa asiaa, eli ikäihmisten asumista kodikkaassa ympäristössä, jonka tarkoitus on tukea asukkaan jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämistä ja hyvinvointia sekä tarjota asukkaan tarpeiden mukaisia palveluja. Hoivakodissa asuminen on ajankohtaista henkilöille, jotka eivät enää selviydy arjessa nykyisessä kodissaan ulkopuolisen avun turvin – oli syynä sitten fyysiset toiminnalliset rajoitteet ja haasteet tai sairaus, kuten Alzheimerin tauti.

RAI-arviointi

RAI-järjestelmää käytetään asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen ja sitä käytetään ikäihmisillä sekä kehitysvammaisilla henkilöillä. Kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. RAI-arvioinnissa ammattilainen kerää tietoa esimerkiksi asiakkaan arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, sosiaalisesta osallisuudesta, kuntoutumisen voimavaroista sekä lähipiiriltä saamastaan tuesta. RAI-välineet ovat keskeisiltä sisällöiltään yhdenmukaiset kaikkialla, missä se on käytössä. 

SAS-ryhmä

SAS tulee sanoista selvitä – arvioi – sijoita. Kunnassa toimivan SAS-työryhmän tehtävänä on kartoittaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimintakyky, arvioida palvelun tarve ja ohjata asiakas tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.