• attendo komia

Attendo Komia

Mielenterveyskuntoutujat · Asumispalvelut · Palvelukoti Kauhava

Attendo Komia sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla, keskustan palvelujen läheisyydessä. Yhdessä tasossa toimiva kuntoutusyksikkö tarjoaa 14:lle mielenterveyskuntoutujalle ympärivuorokautista tukea. Tehostetun asumispalvelun lisäksi Attendo Komia tarjoaa tukitoimintaa päiväkävijöille sekä kotona asuville.

Yksikön johtaja

Jari Lipasti

Puhelin: 044 780 0440

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Department
Nurse 0768000000

Osoite

Kersantinkuja 1 A, 62200 KAUHAVA

Lisätietoja

Attendo Komian toiminta-ajatus on tuottaa yksilöityä sekä ihmisläheistä asumis- ja kuntoutuspalvelua mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät kykene itsenäisesti selviytymään arkipäivän toimista ja elämästä. Attendo Komian on käytössä omaohjaaja-järjestelmä. Omaohjaajan johdolla laaditaan jokaisen kodin kuntoutujan kanssa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan kuntoutujan elämäntarina, tarpeet ja toiveet. Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa pidetään palaveri, johon on mahdollista kutsua läheisiä tai muita yhteistyötahoja asukkaan niin halutessaan. Yhteisenä tavoitteena on kuntouttaa asukas selviytymään tulevaisuudessa vähemmän tukea antavissa tukimuodoissa tai omassa kodissa. Päivittäiset toiminnot, kuten ruoanlaitto, siivoaminen, sosiaalinen kanssakäyminen, itsestä huolehtiminen, omien asioiden hoidon harjoittelu ja ohjattu viriketoiminta ovat tärkeä osa palvelukodin kokonaisvaltaista kuntouttamista. Kuntoutujaa kannustetaan ja ohjataan itsenäiseen toimintaan, muiden huomioimiseen sekä tasapainoiseen elämään. Attendo Komialla on käytössään auto, jolla tuetaan asukkaiden kuntoutumista ja osallistumista arjen toimintoihin.

”Komias pärjää aina!”, Juha

Kotoisaa asumista

Viihtyisässä ja kotoisassa Komiassa jokaisella asukkaalla on oma huoneensa, koti. Kuntoutujalla on huoneessaan oma vessa sekä suihku. Asukas voi valita kalustetun asunnon tai sisustaa ja kalustaa mieleisekseen omilla kalusteilla. Kodin yhteisissä tilavissa ja viihtyisissä tiloissa voivat asukkaat viettää yhteistä aikaa, vaihtaa kuulumisia, rentoutua ja puuhata erilaisia arjen puhteita. Asukasta kannustetaan osallistumaan Komian monipuoliseen ja virikkeelliseen arkeen mutta kunnioitetaan myös oikeutta omaan aikaan. Kodin jokapäiväinen toiminta perustuu rehellisyyden, läheisyyden ja yksilöllisyyden arvojen kunnioittamiseen.

 

Ammattitaitoinen henkilökunta

Attendo Komian henkilökunta koostuu ammattitaitoisista tekevistä kotiavustajsta, ohjaajista ja palvelukodin päälliköstä. Kodin kaikilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus sekä tietoa, taitoa ja vahvaa osaamista psykiatrian alalta. Henkilökunnan erityisosaamista hyödynnetään ammatillisesti asukkaiden kuntouttamisessa. Moniammatillinen työtiimi koostuu sekä miehistä että naisista. Henkilökunnan ammatillista osaamista tuetaan lisä- ja täydennyskoulutuksin sekä tiimityöskentelyn avulla. Attemdo Komian lääkäripalvelut ostetaan psykiatrian erikoislääkäriltä