Kesätyöpaikat

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat pääsevät kesätöissämme tutustumaan hoivakotiemme toimintaan, soveltamaan koulussa opittua käytäntöön sekä kehittymään ja oppimaan uutta.  Opinnoista ja niiden vaiheesta riippuen opiskelija voi toimia sijaisena, suorittaa harjoittelujakson tai tulla oppisopimusopiskelijaksi kesän ajaksi. Tarjoamme koko harjoittelun ajaksi kattavan perehdytyksen ja hyvän ohjauksen.

Lähihoitajaopiskelijat
Opintojen vaiheen mukaan lähihoitajaopiskelijat ja sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat voivat toimia meillä sijaisena, suorittaa harjoittelujaksonsa tai tulla oppisopimusopiskelijaksi kesän ajaksi. Opiskelija voi siis hyödyntää kesätyötä osana opintojaan. Työskentelet hoivakodeissamme ja teet vuorotyötä.

Jos olet lähihoitajaopiskelija, tarvitset alan opintoja vähintään seuraavasti: Vanhat tutkintoperusteet: hoito ja huolenpito, kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen harjoitteluineen suoritettu. Uudet tutkintoperusteet: kasvun ja osallisuuden sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen hyväksytysti suoritettuna.

Sairaanhoitajaopiskelijat
Sairaanhoitajaopiskelijat voivat opiskelujen vaiheesta riippuen sijaistaa esimerkiksi lähi- tai sairaanhoitajaa. He tekevät päivä- tai vuorotyötä hoiva- ja palvelukodeissamme.

Sairaanhoitajan sijaisena voi toimia alan tutkinnon suorittanut ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti laillistettu henkilö. Jos olet opiskelija, tarvitset alan opintoja vähintään 140 opintopistettä.

Sekä lähihoitajilla että sairaanhoitajilla on oltava tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja koko työsuhteen voimassaoloajan asiakkaiden ja potilaiden suojaamiseksi. Tehtävissä tarvitaan myös hyvää suullista suomen kielen taitoa.

Haluamme riveihimme vastuullisia, aktiivisia ja aloitteellisia ihmisiä, jotka haluavat kehittyä ja oppia uutta. He ottavat vastuuta omasta työstään ja haluavat olla ylpeitä työnsä jäljestä.

Hoivatyöntekijät ovat tiimimme kantavia voimavaroja, tärkeitä hengenluojia ja vahvoja vaikuttajia. Siksi haluamme sinun viihtyvän ja kokevan olevasi juuri oikeassa paikassa – tekemässä työtä, jolla on merkitys. Tarjoamme koko harjoittelusi ajaksi kattavan perehdytyksen ja perusteellisen ohjauksen.