Lähihoitajat ja ohjaajat

Lähihoitajien ja ohjaajien kaltaiset hoivatyöntekijät auttavat rakentamaan turvallista ja mielekästä arkea avustamalla asukkaita päivittäisissä toimissa ja huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan. Hoivatyöntekijät ovat tiimimme kantavia voimavaroja, tärkeitä hengenluojia ja vahvoja vaikuttajia.

Työnantajana tarjoamme vastuullisen ja merkityksellisen toimen työympäristössä, jossa voi kehittyä eteenpäin. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.

Tee avoin hakemus täällä

Lähihoitaja ja ohjaaja pitävät huolta hoiva- ja palvelukotien asukkaista ja luovat heille mielekästä arkea kunkin asukkaan toiveiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Kodinomaisissa hoiva- ja palvelukodeissamme hoitajat ja ohjaajat huolehtivat asukkaiden viihtyisyydestä ja kodikkuudesta.

Lähihoitaja ja ohjaaja auttavat asukkaita heidän arkisissa toimissa, alkaen ruokailusta henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen. Lisäksi he edistävät asukkaiden henkistä ja fyysistä terveyttä ja toimintakykyä. Lähihoitajat ja ohjaajat osallistuvat viikoittaisen ulkoilu-, liikunta- ja kulttuuriohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä kannustavat asukkaita osallistumaan aktiviteetteihin sekä ajankohtaisiin asioihin.

Lähihoitaja toimii hoivakodeissa omien asukkaidensa omahoitajana ja ohjaaja vastaavasti mielenterveys- ja kehitysvammaisten yksiköissä omaohjaajana. He tuntevat omat asukkaansa ja heidän taustansa, tarpeensa ja toiveensa ja huomioivat ne hoidon suunnittelussa.

Haluamme riveihimme vastuullisia, aktiivisia ja aloitteellisia ihmisiä, jotka haluavat kehittyä ja oppia uutta. He ottavat vastuuta omasta työstään ja haluavat olla ylpeitä työnsä jäljestä.