Muut työpaikat

Hoivakotiemme asukkaat tarvitsevat monenlaista apua elämässään. Tarvitsemme muun muassa sosionomeja, fysioterapeutteja ja geronomeja pitämään heidän elämänlaatuaan korkealla.

Työnantajana tarjoamme vastuullisen ja merkityksellisen toimen työympäristössä, jossa voi kehittyä eteenpäin ja edetä urallaan. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.

Haluamme pitää yllä hoivakotiemme asukkaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, jotta he voivat elää aktiivista ja mielekästä elämää.

Tarvitsemme sosionomeja ohjaamaan ja tukemaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, fysioterapeutteja kuntouttamaan heitä ja edistämään terveyttä ja toimintakykyä ja geronomeja tukemaan ikäihmisten hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta.

Haluamme riveihimme vastuullisia, aktiivisia ja aloitteellisia ihmisiä, jotka haluavat kehittyä ja oppia uutta. He ottavat vastuuta omasta työstään ja haluavat olla ylpeitä työnsä jäljestä.

Tarjoamme mukavan työympäristön, mielekästä työtä sekä hyvät kehittymis- ja etenemismahdollisuudet. Attendossa esimiehet ja työntekijät voivat valita laajasta koulutustarjonnasta oman tehtävänsä ja tarpeensa mukaisia koulutuksia.