Sairaanhoitajat

Sairaanhoitajat ovat tiimimme kantavia voimavaroja, tärkeitä hengenluojia ja vahvoja vaikuttajia. Heidän ansiostaan asiakkaamme saavat hyvää hoitoa ja heidän arkensa on turvallista ja mielekästä.

Meillä on sairaanhoitajille monenlaisia tehtäviä käytännön hoitotyöstä hallinnollisempiin rooleihin ja hyvät etenemismahdollisuudet.

Työnantajana tarjoamme vastuullisen ja merkityksellisen toimen työympäristössä, jossa voi kehittyä eteenpäin ja edetä urallaan. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.

Tee avoin hakemus täällä

Sairaanhoitajat löytävät meiltä monenlaisia eri tehtäviä ja tapoja hyödyntää kaikkia koulutuksessa saamiaan tietoja ja taitoja sekä oppia uutta ja kehittyä ammatillisesti. Käytännön hoitotyön lisäksi sairaanhoitajat voivat edetä lisäkoulutuksella meillä esimerkiksi tiiminvetäjiksi, hoiva- ja palvelukodin johtajiksi sekä palvelu- ja aluepäälliköiksi.

Meillä on myös vaihtelevia työympäristöjä – sairaanhoitajamme voivat työskennellä ikääntyneiden ihmisten hoivakodeissa, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten ja vammautuneiden ihmisten palvelukodeissa.

Sairaanhoitajamme voivat tehdä töitä vakituisessa työsuhteessa joko kokoaikaisesti tai sen verran kun itselle sopii. Sairaanhoitajamme työskentelevät yleensä yhdessä yksikössämme mutta meiltä löytyy myös rolleja joissa sairaanhoitaja voi kiertää aleen eri yksiököissä.

Haluamme joukkoomme vastuullisia ja itsenäisiä tekijöitä. Tarjoamme heille merkityksellistä työtä, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon. Meillä työskenteleviä ammattilaisia motivoi halu oppia uutta ja ottaa vastuu omasta työstä. Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä.

Työnantajana tarjoamme mielekästä työtä sekä hyvät kehittymis- ja etenemismahdollisuudet. Attendossa esimiehet ja työntekijät voivat valita laajasta koulutustarjonnasta oman tehtävänsä ja tarpeensa mukaisia koulutuksia.