Siistijät

Hoivatyössämme puhtaus, hygienia ja siisteys on välttämätön laatutekijä. Siksi siistijöiden työ on meille elintärkeää.

Työnantajana tarjoamme vastuullisen ja merkityksellisen tehtävän työympäristössä, jossa voi kehittyä eteenpäin. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.

Siistijämme pitävät hoivakodit puhtaina ja parantavat siten asukkaiden elämänlaatua, ja hoitotyötä voi tehdä laadukkaasti vain asianmukaisesti huolletuissa tiloissa. Arvostamme siksi siistijöiden työtä korkealle – ilman sitä emme voi pitää huolta hoivakotiemme asukkaista. Siistijämme voivat omalla työllään olla mukana kehittämässä hoivakotejamme sekä niiden työyhteisöä.

Tarjoamme siistijöille paitsi mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä myös reilut työehdot ja työajat. Annamme mahdollisuuden ottaa vastuuta omasta työstä ja sen kehittämisestä. Tuemme myös tässä kouluttamalla siistijöitämme.

Haluamme mukavaan tiimiimme ihmisiä, jotka välittävät työnsä jäljestä ja ymmärtävät sen tärkeyden asiakkaillemme. Ajantasainen tietotekninen osaaminen on meille tärkeää, kehitämme digitaalisuutta siivoustyössä ja tuomme uusia työvälineitä siistijöidemme käyttöön.