Yksikönjohtajat

Tule johtamaan hoivakotimme toimintaa ja rakentamaan sen asukkaille turvallista ja mielekästä arkea!

Vastaat hoivakodin toiminnasta ja kehittämisestä. Teet töitä yhdessä osaavan tiimimme kanssa, jota kannustat omalla esimerkilläsi aina parempiin tuloksiin.

Tarjoamme vastuullisen ja itsenäisen toimen työympäristössä, jossa voit kehittyä ja edetä urallasi. Meillä jokaisella työntekijällä on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.

Hoivakodin johtaja vastaa asukkaiden hoivasta ja kuntoutuksesta sekä hyvästä yhteistyöstä omaisten, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Hän kehittää hoivakodin toimintaa ja laatua ja pitää huolta siitä, että kodissa on riittävästi oikeanlaisia resursseja hyvän hoidon takaamiseksi.

Johtaja on vastuussa hoivakodin taloudesta: hän laatii budjetin ja seuraa sen toteutumista. Hän johtaa myös vapaiden asukaspaikkojen myyntiä ja markkinointia.

Haemme kannustavaa ja osallistuvaa arjen esimiestä, joka innostaa tiimiään kehittämään ja kehittymään omalla esimerkillään.

Edellytämme johtajalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveydenhuollon alalta (vähintään AMK-tasoinen tai vastaava) sekä kattavaa kokemusta hoiva-alalta. Edellytämme myös vähintään kolmen vuoden kokemusta esimiestehtävistä tai esimieskoulutusta.

Tarjoamme merkityksellistä työtä, joka tähtää ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitoon. Meillä työskenteleviä ammattilaisia motivoi halu oppia uutta ja ottaa vastuu omasta työstä. Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä.

Tarjoamme vastuullisen ja itsenäisen toimen työympäristössä, jossa voit kehittyä ja edetä urallasi. Meillä esimiehet ja työntekijät voivat valita laajasta koulutustarjonnasta oman tehtävänsä ja tarpeensa mukaisia koulutuksia.

Jokaisella työntekijällämme on aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.