Attendolainen

Attendolainen-blogissa kerromme attendolaisista ja käsittelemme ajankohtaisia asioita liittyen lääkärin työelämään.

Takaisin

Kuinka kohdata potilas ihmisenä?

  • Liisa Viheriälä
  • 21 Nov 2017

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on aina myös kahden ihmisen kohtaaminen. Roolit ovat erilaiset, toinen hakee apua ja toinen antaa sitä. Potilaan kohtaaminen ihmisenä tarkoittaa kykyä kuunnella häntä, välittää hänestä aidosti ja ymmärtää, mikä hänen tilanteensa on ja miltä hänestä tuntuu. Lääkärin taito pysähtyä potilaan asiaan mahdollistaa potilaalle kokemuksen tulla kuulluksi ja nähdyksi ihmisenä.

Kohtaamisessa molempien osuus vuorovaikutuksen syntymiselle on tärkeä. Onnistunut hoitava vuorovaikutus puolestaan on hoidon onnistumisen edellytys. Kun vastaanotolla on lapsi tai joko sairautensa tai ikänsä vuoksi toimintakykyään merkittävästi menettänyt aikuinen, vuorovaikutukseen on saatava mukaan myös perhe tai omaisia.

Vuorovaikutukseen liittyy usein paljon tunteita sekä potilaalla että lääkärillä. Molemmat saattavat olla luottavaisia ja hyvään lopputulokseen uskovia, mutta myös epävarmoja, pelokkaita, turhautuneita ja jopa vihaisia. Hyvä lääkäri selviää tunteineen ammatillisesti niin, että hän niiden häiritsemättä luo toimivan vuorovaikutussuhteen ja antaa parhaan mahdollisen hoidon.

Ihmisen tulee sairaanakin voida olla oman elämänsä subjekti, ei hoidon objekti. Potilaan osallistuminen ja vaikuttaminen omaan hoitoon helpottaa hoitoon sitoutumista ja vahvistaa elämän hallinnan tunnetta. Tähän hän tarvitsee riittävästi tietoa sairaudestaan ja hoidosta oma tilanteensa, ikänsä ja kehitysvaiheensa huomioiden.

Hyvä ammattitaito eli jatkuvasti ajan tasalla pidetty osaaminen on lääkäriyden kovinta ydintä. Ilman sitä ei voi antaa parasta mahdollista hoitoa eikä saada lääkärin parasta palkintoa eli nähdä potilaansa paranevan aina, kun se on mahdollista. Selvää tietenkin on, että sairaus voi olla ylivoimainen vastustaja. Lääkärin tulee huolehtia myös itsestään. Huonovointisen lääkärin on vaikea auttaa muita.

Potilaan kohtaaminen ihmisenä tarkoittaa myös riittävää jatkuvuutta, se on vastuun ottamista potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta.   Riittävällä potilas-lääkärisuhteen jatkuvuudella on potilaan hoidon  kannalta suuri merkitys, erityisesti hoidettaessa pitkäaikaissairaita. Tässä suhteessa terveydenhuoltomme ei aina toimi hyvin.  Lääkärit vaihtuvat tiheään etenkin opetussairaaloissa ja sellaisissa organisaatioissa, jotka pyörittävät toimintaansa lyhytaikaisilla työsuhteilla. Ainakaan julkisella sektorilla ihminen ei voi riittävästi vaikuttaa siihen, kuka häntä hoitaa.  Tekeillä olevassa sote-uudistuksessa luvataan, että kansalainen saisi valita hoitopaikkansa, mutta ei tällöinkään lääkäriään. Terveydenhuollon eri organisaatioiden mahdollisesti tulevaisuudessa kilpaillessa asiakkaista pitkäaikaisten hoitosuhteiden ja lääkärin valinnan mahdollisuuden tarjoaminen saattaa muodostua merkittäväksi tekijäksi.

 Kuinka kohdata potilas ihmisenä?

Liisa Viheriälä

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykoterapeutti, yleissairaalapsykiatrian (konsultaatio- ja yhteistyöpsykiatria) erityispätevyys. Nykyään hoidan asiantuntijalääkärin tehtäviä, toimin yksityislääkärinä, kirjoitan ja työnohjaan sekä maalaan akvarelleja luonnosta ja olen neljän lapsen mummi.