Attendolainen

Attendolainen-blogissa kerromme attendolaisista ja käsittelemme ajankohtaisia asioita.

Takaisin

Näin onnistut kesätöissä

  • Attendo staffing
  • 17 May 2017

Ensimmäiset kesätyöt häämöttävät jo monilla kandeilla aivan nurkan takana. Kesätyöt tarjoavat mahdollisuuden ottaa oppi hyötykäyttöön käytännössä ja saada ensikosketus itsenäiseen potilastyöhön. Attendolaiset haastattelivat entistä kesäkandiaan Tuomas Anttilaa ja koostivat Tuomaksen vinkit tulevaa kesää ajatellen. Anttila on juuri valmistunut lääketieteen lisensiaatti, joka työskenteli Attendon toimipisteissä ensimmäisen kerran kesällä 2016 LK5-oikeudet saatuaan.

Joustavuus ja töiden sopimisen helppous toivat Attendolle

Tuomas aloitti Attendolla työskentelyn jo opiskelujen lomassa aluetoimiston toimistoassistenttina. Kun kesätyöt tulivat ajankohtaiseksi, Tuomas päätti jatkaa Attendon palveluksessa. Töiden sopiminen oli joustavaa sekä helppoa. Esimerkiksi työjärjestys oli neuvoteltavissa: kesän festariviikonloppua ajatellen oli mahdollista järjestää alkuviikolle kolme pidempää työpäivää ja aloittaa vapaat jo torstaina. Palkkakaan ei ollut huonoimmasta päästä juuri oikeudet saaneelle LK5-kandille.

Toimipaikka on monelle ratkaiseva tekijä uusien töiden valinnassa. Tuomakselle ratkaisevassa asemassa Attendolla oli toimipaikkojen laaja kirjo isoista päivystyspisteistä  vastaanottotyöhön. “Olipa töissä missä tahansa, työnkuva ei kandille juurikaan muutu”, Tuomas kertoo. Isossa akuuttiklinikassa työnkuva voi hieman poiketa verrattain pieneen päiväpäivystyspisteeseen, mutta esimerkiksi vastaanottotyö on samantyylistä terveyskeskuksesta riippumatta.

Vastaanottotyötä vai päivystystä? Riippuu kandista!

Tuomas on siitä erityinen entinen kesäkandi, että hän on tehnyt elämässään kolme päivää vastaanottotyötä ja loput työvuorot ovat kuluneet päivystyksen parissa. Ensimmäisen kesänsä hän työskenteli Tervolassa, Kemissä, Rovaniemellä, Kokkolassa, Oulaskankaalla sekä Haapavedellä. Päivystys mietityttää joitakin uusia lääkäreitä, mutta on erinomainen keino oppia tehokkaasti uutta. “Päivystystä oppii tekemällä”, Tuomas toteaa. Päivystyksen erityispiirteistä vastaanottotyöhön verraten hän mainitsee suuremmat potilasvolyymit. “Kaikissa toimipaikoissa otettiin uusi kesäkandi hyvin vastaan, kun saapui avoimin mielin paikalle. Kliiniset taidot kehittyvät kesän aikana, mutta ennen kaikkea asenne ratkaisee.”

Mukaan toimipaikan arkeen  - Perehdytyksen ja seniorituen merkitys

Perehdytyksen järjestäminen riippuu pitkälti toimipaikan seniorilääkäreistä. Perehdytys on onnistunut silloin, kun käydään kunnolla talon käytännöt läpi: mistä löydän hoitajat, tarvikkeet, miten saan laboratoriotutkimukset, miten röntgen toimii, mihin ohjaan potilaat ja ketä voin nykäistä hihasta missäkin asiassa. “Perehdytyksen ei välttämättä tarvitse olla ajallisesti mittava. Nämä ovat pieniä asioita, joiden läpikäyntiin ei mene paljoa aikaa, mutta jotka ovat tärkeitä työnteon ja onnistumisen kannalta.” Tuomas toteaa. Aluksi kesäkandit työskentelevät myös sovitusti pidemmillä vastaanottoajoilla.

Perehdytys on epäonnistunut esimerkiksi silloin, kun toimipaikalle saapuessa annetaan työskentelyhuone ja käsketään alkaa hommiin. Jokaisella kesäkandilla on oikeus kattavaan perehdytykseen ja sitä kannattaa tilanteen vaatiessa pyytää.

Senioritukea Tuomaksella ei ollut vaikeuksia saada. Hän on itse tykännyt kysyä asioita kasvokkain, eikä esimerkiksi soittamalla takapäivystäjän puhelimeen. “Ensimmäisinä kesinä ei kannata alkaa veikkailemaan, vaan kannattaa rohkeasti nykäistä hihasta kokeneempaa kollegaa”, Tuomas neuvoo.

Päivystyksestä, potilaskohtaamisista ja dialogista

Ensimmäisenä kesänään Tuomas teki parhaimmillaan 55h päivystystä per viikko. Potilasmäärät vaihtelivat suuresti toimipaikoittain ja päivystäessä arkipäivät ovat luonnollisesti hiljaisempia iltoihin ja viikonloppuihin verrattuna. Aluksi Tuomas otti vastaan pari potilasta tuntiin, mutta loppukesästä rutiinien muodostuttua neljän potilaan tahti ei tuntunut mahdottomalta potilaskannasta riippuen. Sisällöllisesti kandipäivystäjän työnkuva on sama kuin lisensiaatinkin.

Päivystys opettaa kykyä tehdä nopeita ratkaisuja: mihin tämä potilas kuuluu ja mitä asialle lähdetään tekemään? Kesän myötä Tuomas huomasi konsultoivansa vähenevissä määrin seniorilääkäreitä. “Toistot tuovat rutiinia ja rutiinien kautta tietää nopeammin minkälaista ratkaisua kannattaa lähteä hakemaan missäkin tilanteessa.” Tuomas kertoo.

Tuomas aloittaa kaikki potilaskohtaamiset kysymyksellä “miten voisin olla avuksi?”. Sen jälkeen dialogi etenee yleensä luonnollisesti, kun potilas saa omin sanoin kertoa tilanteensa. Lääkärin tehtävänä on tehdä kuuleman perusteella hoitoratkaisut ja pohtia yhdessä jatkoa potilaan kanssa. Vaikka asia ei etenisi samalla kertaa jatkotoimenpiteisiin, potilaalle pitäisi jäädä positiivinen kuva siitä, että hänen asiansa on otettu käsittelyyn.

Ajatuksia työyhteisöstä Attendon ensimmäisen kesän kandina

Tuomas ei kokenut käytännön tasolla minkäänlaista eroa työyhteisön suhtautumisessa kesäkandiin oli kandi töissä sitten suoraan kunnalla taikka yksityisen kautta. Kandikollegat ovat myös erittäin todennäköisesti kurssikavereita, joten kandienkaan kesken ei eriarvoistamista tapahdu. Vanhemmat lääkärit ja työyhteisö kokonaisuudessaan on kollegiaalinen ja jokainen seniori muistaa kyllä omat kandiaikansa ja työyhteisön kannustavuuden merkityksen. Kuten missä tahansa työyhteisössä, myös terveyskeskuksessa Tuomas painottaa asenteen vaikutusta hyvään työilmapiiriin.

Kandin ja aloittelevan lääkärin haasteet piilevät oman ajankäytön hallinnassa

Uudelle kandille suurimpia haasteita tuottavat monesti potilasmäärät etenkin päivystyspisteissä. Potilaita voi olla listalla jopa 20 odottamassa ja tällöin suurelta tuntuvan työmäärän vuoksi ei pidä tuskastua, vaan pysyä rauhallisena ja jatkaa huolellista työtä. Tuomaksen mielestä pää pysyy parhaiten kylmänä, kun keskityt aina vain siihen mitä teet ja otat jokaisen potilaan vastaan yksilönä ilman ulkoisia paineita.

Toimipaikasta riippuen vastaanottoajoille on tietyt ennakko-odotukset, mutta Tuomas painottaa huolellisuutta ennen nopeutta. Jokainen potilas on yksilö ja tulee lääkärin vastaanotolle siinä toivossa, että vaivan syy löytyy. Tuomas toteaa, että lääkärin oman ammattitaidon kehittymistä kuvaa hyvin ajankäyttö per potilas, sekä diagnoosiskaalan rajaaminen pienempään. Tiedetään siis nopeammin, mitä potilaalta lähdetään kysymään ja rajaamaan vaivan syytä.

Ajankäytön ja potilasmäärän hallinnan haasteiden lisäksi Tuomas itse koki murtumakuvien lukemisen henkilökohtaiseksi haasteeksi, mutta siinäkin kirurgin konsultoiminen ja toistojen määrä toi huimasti lisää itsevarmuutta ja kehittymistä kesän aikana. Tuomas vinkkaakin, että uuden kandin pitää rohkeasti aina kysyä, jos jokin on epäselvää. Nopea huikkaaminen viereiseen huoneeseen, että “tuutko kattomaan tämän”, tai “tuutko näyttämään tämän”, vie pitkälle ja samalla kehittää omaa työskentelyä nopeasti.

Parasta kesässä vastuu ja onnistumiset

Tuomas kiteyttää kesän parhaat kokemukset vastuun saamiseen ja oikean potilastyön tekemiseen. Itsenäinen työskentely on palkitsevaa ja koulussa opitut asiat pääsevät konkreettisesti käyttöön, joka luo nopeasti itsevarmuutta. Tuomas ei muista ensimmäistä potilastaan, mutta muistaa sen, että kohtaaminen sujui mallikkaasti ja siitä jäävä fiilis oli onnistunut. Erityisen onnistunut olo Tuomakselle tuli, kun hän huomasi potilasvirran kasvaessa, että “minähän tiedän tästä asiasta paljonkin”, ja tiedot sai laittaa käytäntöön.

Potilastapauksien ja diagnoosin miettiminen on antoisaa työtä ja siinä missä koulussa potilastapaukset on valmiiksi pureskeltu ja avattu, niin tositilanteessa diagnoosin muodostaminen oikeiden kysymysten kautta ja potilaan kanssa keskustellessa tuovat työn suolan Tuomakselle. Ja hyvin ensimmäinen kesä menikin, sillä Tuomas sai hyvää palautetta ja jopa suklaalevyn tyytyväiseltä potilaalta! Onnistuneista hetkistä Tuomas muistaa murtuneen ranteen reponoinnin, joka meni ensimmäisellä yrittämällä paikoilleen. Potilas oli ikionnellinen, kun kivut lakkasivat ja Tuomas sai kovasti kiitosta osakseen ja kehuja hyvästä suorituksesta. Potilas ei vain tiennyt, että Tuomas reponoi rannetta ensimmäistä kertaa. 

Tässä vielä lyhyesti Tuomaksen vinkit, joilla onnistut kesätöissä: 

  • - Muista pyytää palautetta, sitä ei voi ikinä saada liikaa. Ennen kaikkea kehittävää ja rakentavaa palautetta.
  • - Oma suhtautuminen työhön ja oppimiseen merkitsee paljon
  • - Pitkä pinna auttaa
  • - Tarvitset hyviä keskustelutaitoja
  • - Ole nöyrä
  • - Tiedosta se mitä et tiedä
  • - Kysy