Attendo Fregatti Kotipirtti

Palvelukoti Kotipirtti on 18 -paikkainen hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalvelun koti ikääntyneille Oulun Toppilansaaressa, osana Palvelukoti Fregattia.

Johtaja

Hanna Siltakoski

Puhelin: 040 9650 887

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat 24/7: p. 044 780 0315
Sairaanhoitaja, arkisin klo 7-15: p. 044 780 0316
Tiiminvetäjä Meeri Kelahaara, arkisin klo 7-15: p. 044 780 8083
Ohjaajat 24/7: p. 044 780 0315
Sairaanhoitaja, arkisin klo 7-15: p. 044 780 0316
Tiiminvetäjä Meeri Kelahaara, arkisin klo 7-15: p. 044 780 8083

Osoite

Isopurjeentie 3, 90510, Oulu

Lisätietoja

Palvelukoti Kotipirtti toimii Oulun Toppilansaarella merimaiseman äärellä, osana Palvelukoti Fregatin muodostamaa palvelukotien kokonaisuutta. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneessa Palvelukoti Fregatissa on yhteensä 5 erillistä palvelukotia, jotka tarjoavat eri tasoisia hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalveluita tarvitseville ikääntyneille ja muistisairaille asukkaille. Fregatin muita palvelukoteja ovat Isopurje, Muistola, Bella Rosa  sekä Hannala.

Palvelukoti Kotipirtti

Aiemmin Muhoksen Jokirinteellä toimineessa Palvelukoti Kotipirtissä on yhteensä 18 asukaspaikkaa ikääntyneille. Asukkaat tarvitsevat fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alenemisen takia ympärivuorokautista hoitoa, kuntoutusta ja huolenpitoa. Asuminen palvelukodissa on kodinomaista, lämminhenkistä, kuntouttavaa ja turvallista. Kotipirtissä kaiken palvelun ja kuntoutuksen lähtökohtana ovat asukkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja voimavarat. Kotipirtin asukkaat asuvat joko yhden hengen tai kahden hengen huoneissa, jotka asukkaat voivat kalustaa itse.

Yksilöllistä eloa

Palvelukodin tärkeimpänä toiminnan periaatteena on luoda asukkaalle mahdollisimman normaali ja monipuolinen elämä. Asukkaalle tehdään aina yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma yhdessä hänen ja lähiomaisten sekä omaohjaajan kanssa. Palvelukoti Kotipirtin toimintaa ohjaavia arvoja ovat asukkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, asukaslähtöisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, välittäminen ja läheisyys sekä luotettavuus. Jokainen kohdataan ainutlaatuisena ja merkityksellisenä yksilönä, jonka elämäntarinaa, tarpeita ja tapoja kunnioitetaan.

Aktiivista arkea

Kotipirtissä eletäänkin normaalia arkea aivan kuin omassa kodissakin. Päivittäiset ulkoilut ja luontoretket, sanomalehtien luku ja ajankohtaisten aiheiden keskustelut kuuluvat kiinteästi kodin arkeen. Asukkaat ovat mukana päivittäisten askareiden teossa, kukin omien voimavarojensa mukaisesti. Kotipirtillä asukkaita kannustetaan tekemään ja kokemaan mahdollisimman aktiivisesti ja itsenäisesti. Aktiivinen arki on kodin toiminnan filosofiana. Kodin arkeen kuuluu vaihtelevasti jumppahetkiä, rentoutustuokioita sekä läsnäoloa niin asukkaiden iloissa kuin suruissakin.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Tiivis yhteistyö omaisten kanssa mahdollistaa asukkaillemme parhaan ja yksilöllisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttamisessa ja suunnittelussa. Kodissa työskentelee osaava ja välittävä sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut henkilökunta, joille asukkaiden ja läheisten Hyvä Olo on sydämen asia. Tuttujen ohjaajien läsnäololla luodaan asukkaille turvaa päivittäiseen elämään ja kannustetaan oma toimiseen ja aktiiviseen arkeen, omien voimavarojen sallimissa puitteissa. Lisäksi lääkäri käy palvelukodissa kerran viikossa.

Terapia- ja kuntoutuspalvelut

Muistolassa työskentelee Fregatin palvelukodin oma fysioterapeutti, jonka palvelut ovat asukkaiden käytettävissä. Lisäksi Palvelukoti Fregatin tiloissa toimii myös Fregatin terapia- ja kuntoutuspalvelut, jonka toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut ovat sekä Muistolan asukkaiden että myös kodin ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Terapeutit osallistuvat asukkaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.