Attendo Fregatti Isopurje

Palvelukoti Isopurje tarjoaa ympärivuorokautisia asumis- ja kuntoutuspalveluita 17:lle ikääntyneelle osana Palvelukoti Fregattia Oulun Toppilansaarella.

Johtaja

Hanna Siltakoski

Puhelin: 040 9650 887

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Tiiminvetäjä Kati Pohjanen 044 7808087

Ohjaajat 24/7: p. 044 780 0309
Tiiminvetäjä Kati Pohjanen, arkisin klo 7-15: 044 780 8087
Sairaanhoitaja, arkisin klo 7-15: 044 780 0308
Ohjaajat 24/7: p. 044 780 0309
Tiiminvetäjä Kati Pohjanen, arkisin klo 7-15: 044 780 8087
Sairaanhoitaja, arkisin klo 7-15: 044 780 0308

Osoite

Isopurjeentie 3, 90510, Oulu

Lisätietoja

Palvelukoti Isopurje toimii Oulun Toppilansaarella merimaiseman äärellä, osana Palvelukoti Fregatin muodostamaa palvelukotien kokonaisuutta. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneessa Palvelukoti Fregatissa on yhteensä 5 erillistä palvelukotia, jotka tarjoavat asumis- ja kuntoutuspalveluita eri tasoista hoivaa ja palvelua tarvitseville ikääntyneille ja muistisairaille asukkaille. Fregatin muita palvelukoteja ovat Bella Rosa, Muistola, Kotipirtti  sekä Hannala.

Palvelukoti Isopurje on Hyvän Olon koti

Palvelukoti Isopurjeessa on pitkäaikainen ja lämmin koti 17 ikääntyneelle asukkaalle, jotka tarvitsevat joko fyysisen toimintakyvyn huononemisen tai muistamattomuuden vuoksi ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Isopurjeen asukkaat eivät pärjää enää yksin kotonaan, mutta he eivät myöskään tarvitse varsinaista laitoshoitoa. Isopurjeen asukkaat ovat keski-iältään nuorempia kuin Muistolassa, mutta perushoidon, avun ja seuran tarve on suuri. Isopurjeessa asukkaiden fyysisen toimintakyvyn ylläpito ja kuntouttaminen ovat kodin toimintaa ohjaavia "punaisia lankoja", jotka luovat pohjan kaikelle kodin arjen toiminnalle ja sen suunnittelulle.

Elämänmakuista arkea ja juhlaa

Palvelukoti Isopurjeessa eletään rikasta ja elämänmakuista arkea ja juhlaa. Asukkaille järjestetään runsaasti yhteistä virkistävää ja kuntouttavaa toimintaa erilaisten liikunta-, muistelu-, laulu- ja viriketoimintaryhmien kautta. Ulkoilemaan ja saunomaan asukkaat pääsevät aina niin halutessaan. Jokainen asukas saa elää omaan elinrytmiinsä ja tuttuun arkeensa perustuvaa elämää, ilman muiden asettamia kellonaikoja tai rytmejä. Kodissa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jolla on oma merkittävä elämäntarina. Isopurjeessa asukkaan toiveet, tarpeet ja tottumukset huomioidaan arjen olossa ja elossa sekä niitä kunnioitetaan ja vaalitaan. Asukkaita kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan kodin arkeen ja viriketoimintaan omien voimavarojensa ja toimintakyvyn luomien mahdollisuuksien mukaan.

Yhteistyössä läheisten kanssa

Asukkaiden omaiset ja läheiset ovat mukana kuntoutuksen tukemisessa sekä osana asukkaan eloa. Yhdessä oma-ohjaajan, asukkaan ja läheisten kanssa suunnitellaan hoiva- ja kuntoutussuunnitelma, joka toimii asuminen ja kuntoutuksen pohjana ja suuntaviivana. Isopurjeen osaava ja välittävä henkilökunta koostuu sosiaali- ja / tai terveysalan koulutuksen saaneista ohjaajista; sairaanhoitajista, sosionomeista (AMK) ja lähihoitajista.

Terapia- ja kuntoustuspalvelut

Isopurjeessa työskentelee Fregatin palvelukodin oma fysioterapeutti, jonka palvelut ovat asukkaiden käytettävissä. Lisäksi Palvelukoti Fregatin tiloissa toimii myös Fregatin terapia- ja kuntoutuspalvelut, jonka toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut ovat sekä Isopurjeen asukkaiden että myös kodin ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Terapeutit osallistuvat asukkaiden kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Palvelukoti Isopurjeen toimintaa:

  • yhdessäolo ja rentoutuminen muiden asukkaiden kanssa
  • retket tai asiointi pienissä ryhmissä
  • ulkoilu viihtyisällä lähialueella
  • pienryhmät
  • keskustelut asukkaan kanssa
  • laulu ja muistelupiirit
  • jumppa ja yksilölliset kuntohetket
  • perushoidosta ja hygieniasta huolehtiminen
  • ruokailu ja leivonta
  • seurakuntavierailut, vieraat kodissa