Akupunktur

Akupunktur

Ingela Johansson har gått en femton högskolepoängs kurs i västerländsk, medicinsk akupunktur, som bygger på vetenskapligt grund, men naturligtvis utgår ur gammal österländsk visdom. De har med framgång behandlat ett stigande antal patienter med akupunktur under det senaste dryga året

Akupunktur

Vi har nått mycket hoppfulla resultat när det gäller smärtlindring. Dessutom verkar akupuntur vara effektiv vid tandvårdsrädsla.