Behandling av tandsköttinflammation

Behandling av tandköttsinflammation

Tandköttssjukdomar kallas på fackspråk parodontologiska åkommor. Här spelar patientens egeninsats den största tänkbara roll. Ett normalår består av 8760 timmar varav man i medeltal besöker tandläkare och hygienist sammanlagt klart färre än fem timmar i året. De resterande 8755 timmarna är det egeninsatsen, som är den centrala.

Behandling av tandköttsinflammation

Här spelar våra duktiga hygienister och hygiensköterskor en central roll, när det gäller att ge er patienter möjligast god kunskap och adekvata verktyg för dessa timmar.

Vid svåra fall av tandköttsinflammation kan också kirurgisk hjälp vara av nöden.