Keramiska fyllningar och kronor

Keramiska fyllningar och kronor med nyaste CEREC teknik

 

Den reparativa tandvården går alltmer mot keramiska lösningar. Kronor, fasader och inlägg görs i högkvalitativt porslin. Hos oss har vi sedan 1990 använt CEREC  (CEramic REConstruction) metoden för att skapa keramiska ersättningar.

 

Utgående från ett optiskt avtryck skapar tandläkaren tillsammans med maskinens CAD/CAM program en virtuell fyllning, som sedan sågas ut i en fräsmaskin som står i kontakt med datorn med en radiolink. Konstruktionen cementeras med ett kompositcement. En stor fördel är att processen kan klaras av på ett och samma besök. Resultatet är en vit, restaurerad tand.

 

CEREC kallas den metod vi mestadels använder. Den största fördelen med cerec är att man vid ett enda besök får hela proceduren klar, utan tillfälliga fyllningar och väntetider. Den går i korthet till på följande vis:

  • Bedövning
  • Preparation, dvs. man borrar bort all karies och gammal fyllning.
  • Scanning, tanden fotograferas tredimensionellt med en datorkamera.
  • Design, fyllningen eller kronan designas på skärmen av tandläkaren.
  • Fyllningen/kronan svarvas/slipas ut i en speciell slipenhet, styrd av datorn. ( Det som sammantaget kallas CAD/CAM ).
  • Större konstruktioner provas in och bränns i en specialugn.
  • Den färdiga produkten cementeras med avancerad bonding-teknik och finslipas in i bettet.

Allt detta sker i en och samma sittning. Patienten får vila under design och svarvning samt bränning av porslinskonstruktionen. Så småningom kan också tandbryggor framställas med denna metod, men tillsvidare gör vi dem konventionellt teknikerframställda.