Rotbehandling

Rotbehandling har utvecklats och förändrats starkt under det senaste decenniet. Det, som förr var en lång process, med många besök, som kunde sträcka sig över ett par år, med ett flertal röntgenexponeringar, går numera, i de flesta fall, i ett enda besök. Med modern och effektiv maskinell rensning av rotkanaler, istället för det mera tålamodsprövande handarbetet, går processen betydligt smidigare och säkrare. Mätningen av rötternas och rotkanalernas längd, som är mycket viktigt för lyckandefrekvensen, görs idag med en elektronisk, så kallad apexmätare (apex = spets). En metod, som är mycket mera tillförlitlig än röntgen, i sammanhanget.

 

Modern forskning visar, att en omedelbar rotfyllning av väl upprensade och steriliserade kanaler, i kombination med en tät och bra permanent fyllning, som förseglar själva tanden, är den bästa garantin för ett lyckat slutresultat. Därför har vi valt den metoden. Vi steriliserar rotkanalerna med bl.a. klorhexidin, jodsprit och ozongas. Som fyllning i kanalerna använder vi guttaperkastift. Och en högkvalitativ keramisk fyllning, blir kronan på verket.