Tandundersökning och bastandvård

Regelbundna tandläkarundersökningar sparar pengar

Ibland kan behovet för tandläkare gå obemärkt. T.ex. hål som uppstått under gamla fyllningar eller symptomfria inflammationer i tandens rotspets kan komma som en överraskning. Desto tidigare spirande problem förebyggs, desto kortare vårdtider och mindre bekostnad krävs.

Vad innehåller tandgranskningen?

Vi sänder kallelse till tandgranskning med passliga mellanrum, så behöver du inte själv hålla regelbunden koll på datumen. Vi utför en grundlig och noggrann undersökning av tänderna, munnens slemhinnor, tändernas allmänna funktionalitet, slitage och estetik. För att upptäcka problem osynliga för ögat kan vi vid behov ta röntgenbilder av tänder eller käket.

Din individuella vårdplan

I samband men tandgranskningen får du alltid en muntlig sammanfattning av undersökningen samt ifall fortsatta åtgärder behövs, en skriftlig vårdplan och en klart beräknad budget. Våra tandhygienister kan dessutom ge tips och rekommendationer för den dagliga tandvården hemma.