Tanduttagning

När måste man tar ut en tand

Ibland kan en tand bli såpass skadad, infekterad eller få ett så stort hål att tanden inte kan repareras. De mest vanliga fallen gäller tänder med karies eller visdomständer som sitter i fel position. Tänder kan även tas bort för tandreglering när man vill skapa mer plats i det trångställda bettet. Före tanden tas bort går man i regel igenom alla andra möjliga alternativ innan man tyr sig till tanduttagning.

En smärtfri tanduttagning

Det viktigaste är att avlägsnandet av tanden inte känns av; oavsett om ingreppet är krävande skall den inte orsaka smärta eller besvär. Vår kirurg Reijo Niittynen sköter om tandkirurgin då tanduttagningen är utmanande eller svår.