• Clone of Attendo Harjula - slideshow - IMG_20170330_114101
  • Attendo Harjula - slideshow - Harjula-01
  • Attendo Harjula - slideshow - IMG_20170330_121001
  • Attendo Harjula - slideshow - IMG_20170330_121117
  • Attendo Harjula - slideshow - IMG_20170330_114044
  • Attendo Harjula - slideshow - IMG_20170330_114101

Attendo Harjula

Kuntoutumiskoti Harjula tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita 14 mielenterveyskuntoutujalle Mäntsälässä.

Vastuuhenkilö

Jari Kaisla

Puhelin: 0447800801

Tavoitettavissa Arkisin 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Soita tai laita viestiä, vastaamme mahdollsiimman pian!

Ohjaajat 24/7: 0400 668 346
Ohjaajat 24/7: 0400 668 346

Osoite

Kenkäkalliontie 38, 04600, Mäntsälä

Lisätietoja

Kuntoutumiskoti Harjula on Mäntsälässä idyllisellä alueella sijaitseva palvelukoti 14:lle mielenterveyskuntoutujalle.

Kuntoutumiskoti Harjula - yksilöllinen koti

Kuntoutumiskoti Harjulassa jokaisella asukkaalla on oma kotinsa, eli oma huone. Jokainen asukas saa halutessaan sisustaa ja kalustaa kotinsa mieleisekseen ja kotoisaksi. Harjulassa jokaisen asukkaan sekä tämän kodin yksityisyyttä kunnioitetaan. Harjulassa on viihtyisät ja kodinomaiset yhteiset tilat, joissa asukkaat voivat viettää aikaansa, rentoutua ja tehdä erilaisia arkitoimia. Asukkaita ohjataan osallistumaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisölliseen toimintaan, jossa huomioidaan kunkin asukkaan voimavarat ja lähtökohdat. Asukkaita kannustetaan oppimaan uutta ja kehittämään omia valmiuksiaan.

Aktiivista arkea

Harjulassa toteutetaan yksilölliseen kuntoutukseen perustuvaa asumispalvelua, jossa huomioidaan jokaisen kuntoutujan yksilöllinen elämäntarina, toiveet ja tarpeet. Kodin arki on virikkeellistä ja jokaista asukasta kannustetaan osallistumaan kodin jokapäiväiseen toimintaan kuntoutujalle sopivin keinoin ja tavoin. Yhdessä opetellaan arjen taitoja ja valmiuksia, joita kuntoutuja tarvitsee pärjätäkseen vähemmän tuetussa asumismuodossa.

Suunnitelmaan perustuvaa kuntoutusta

Jokaiselle kodin asukkaalle laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja tämän lähiympäristön kanssa palvelu- ja kuntoutumissuunnitelma, jossa huomioidaan kuntoutujan tausta, mielenkiinnon kohteet sekä muut suunnitelmaan vaikuttavat tekijät. Kuntoutumisen onnistumisen kannalta on kuntoutujan omalla motivaatiolla suuri merkitys ja sitä ylläpidetään mielekkäällä arjen sisällöllä. Asukkaalle nimetty oma-ohjaaja toimii asukkaan lähimpänä tukena ja apuna. Oma-ohjaaja vastaa myös kuntoutussuunnitelman mukaisesta elosta Harjulassa. Kuntoutujan lähiverkosto on tervetullut osallistumaan kuntoutujan arkeen ja kuntoutukseen, tämän niin halutessaan.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Koututumiskoti Harjulassa työskentelee ammattitaitoinen ja sydämellään työtään tekevä henkilökunta, joka on saanut koulutuksensa sosiaali- tai terveys alalle. Heiltä löytyy myös työkokemusta ja erityisosaamista mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelystä. Henkilökunnan osaamisesta pidetään huolta säännöllisten koulutusten keinoin. Harjulan toimintaa ohjaavat arvot läheisyydestä, rehellisyydestä, avoimuudesta sekä yksillöllisyyden ja yhteisöllisyyden mahdollistamisesta. Kuntoutumiskoti Harjulan jokapäiväisen toiminnan tavoitteena on asukkaiden ja henkilökunnan on Hyvä Olo!