Kärsämäki

Kuntaturva
Kärsämäki on tehnyt päätöksen ulkoistaa kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut Attendolle ja liittyy neljäntenä kuntana Suomessa Attendo Kuntaturva 
-kuntien joukkoon.

 Kuntaturva-mallissa päätösvalta sote-palveluista säilyy kunnalla ja taloudellisen riskin kantaa Attendo. Attendon palvelutuotanto Kärsämäellä alkaa 1.1.2015.

Hae

Voit soittaa meille numeroon: 030 634 2000

Yksiköt

Koko Suomi

Kuntalaisten hyvinvointi on taattava

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistus tuo Kärsämäelle säästöä 650 000 euroa vuodessa. Kuntaturva-sopimuksella taataan Kärsämäellä sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen lähipalveluina seuraavan 7,5 vuoden ajan sekä ennalta tiedossa oleva kustannustaso palveluille.  ”Taloudellisesti vaikeina aikoina on säästöjä pakko tehdä, mutta palvelutasosta ei ole pakko tinkiä. Tekemämme ratkaisu tuo hallittavuutta ja säästöä sote-menoihimme, jonka pystymme kanavoimaan muihin tärkeisiin kohteisiin. Yhteistyön ansiosta on muun muassa mahdollista turvata kuntalaisille tärkeää kouluverkostoa”. Riitta Hokkanen, Kärsämäen kunnanjohtaja.Sote-kokonaisulkoistuksesta kiinnostuneita kuntia on Suomessa, sillä monessa kunnassa pohditaan palvelutason takaamista ja tulevaisuutta.”Kuntalaisten hyvinvointi on taattava tavalla tai toisella. Emme halunneet vatvoa asiaa vuosia, kun on mahdollisuus tehdä konkreettisia toimia kuntalaisten hyvinvoinnin eteen”. Riitta Hokkanen, kunnanjohtaja.Kärsämäen sosiaali- ja terveyspalvelujen kotisivut: terveys.karsamaki.fi

Lisätietoja

Antti Raimovaara, Kuntaturvajohtaja
antti.raimovaara@attendo.fi
puh. 040 4875 190