• Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-02
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-08
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-06
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-05
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-04
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-03
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-01
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - Raahen-palvelukoti-header-02
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - raahen-palvelukoti
  • Attendo Katinhäntä - slideshow - raahen-palvelukoti-1

Attendo Katinhäntä

Mielenterveyskuntoutujat · Päihdekuntoutujat · Palveluasuminen · Kuntouttava päivätoiminta · Raahen Palvelukoti

Attendo Katinhäntä on 30 -paikkainen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntoutusyksikkö Raahessa.

Yksikön johtaja

Nina Koskitalo

Puhelin: 044 494 1795

Hei, Olen Nina Koskitalo ja vastaan Attendo Katinhännästä. Olen tavoitettavissa arkisin Klo 8-16.

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat 1. kerros: 050 4360 443
Ohjaajat 2. kerros: 050 4360 442
Tukiasunnot: 044 494 1799
Ohjaajat 1. kerros: 050 4360 443
Ohjaajat 2. kerros: 050 4360 442
Tukiasunnot: 044 494 1799

Osoite

Kauppakatu 32, 92100, Raahe

Lisätietoja

Raahen Palvelukoti on vuonna 1996 perustettu asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa asumispalvelua aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Palvelukoti sijaitsee kaikkien palveluiden lähettyvillä Raahen keskustassa, Pekkatorin korttelissa. Palvelukodilla on kaksi asumispalveluyksikköä yhteensä 20 asukkaalle, kuusi tukiasuntoa sekä neljä harjaantumisasuntoa.

Palvelukodin tilat

Raahen palvelukotiin kuuluu ajanmukaisten asukashuoneiden lisäksi iso keittiö, ruokasali, kaksi olohuonetta ja kaksi saunaa, monitoimitila ja ryhmätoiminnoille tarkoitettu erillinen Poiju- niminen kiinteistö. Jokainen asukas saa sisustaa oman huoneensa mieleisekseen. Kodin keittäjä valmistaa itse ruoat arjen ruokahetkiin ja kahvitteluihin sekä juhliin.

Raahen Palvelukoti - parempaa arkea

Raahen Palvelukodin toimintaperiaatteet koostuvat laadukkaan asumispalvelun tuottamisesta, asukkaiden psykososiaalisesta kuntoutumisesta sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Palvelukodin asumispalveluissa keskeistä on toiminnan jatkuvuus sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Jatkuvuuteen vaikuttaa laadukkaasti tuotettu palvelu, joka sisältää palvelun seuranta- ja palautejärjestelmät sekä toimintojen mittaamisen ja arvioinnin. Asiakkaan näkökulmasta onnistunut palvelu käsittää yksilöllisen ja korkeatasoisen palvelun, toimivat palvelukokonaisuudet ja turvallisen asuinympäristön.

Psykososiaalinen kuntoutus

Psykososiaalinen kuntoutus sisältää asiakkaan kokonaisvaltaisen huolenpidon, toimintakyvyn ylläpitämisen sekä kuntoutuksen psykososiaalisin keinoin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä omaohjaajan kanssa hänen kuntoutumistaan tukeva kuntoutussuunnitelma sekä viikko-ohjelma. Toiminnasta välittyvinä arvoina heijastuvat ihmisarvon kunnioittaminen, inhimillisyys, yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus. Toiminnan tavoitteena on asukkaiden ja henkilökunnan Hyvä Olo jokaisena päivänä.

Asukkaan tarpeet määrittävät palvelun

Raahen palvelukoti tuottaa asumis- ja kuntoutuspalveluita kolmeen erilaiseen tarpeeseen.  Palvelukodin yksikkö 1:ssa tuotetaan asumispalvelua iäkkäämmille sekä laajemmin tukea elämänhallintaansa tarvitseville asiakkaille. Heidän kuntoutuksellinen tavoite on olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen. Kodin yksikkö 2:ssa tuotetaan kuntouttavaa asumispalvelua, jonka tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn kohentuminen, itsenäisempi arjenhallinta sekä asumismuoto, jossa kodin tarjoamaa tukea tarvitaan vähemmän. Näiden lisäksi Raahen Palvelukodin tuki- sekä harjaantumisasunnoissa harjoitellaan eri elämänhallinnan taitoja tavoitteena itsenäinen asuminen.

Toimintaperiaatteet

Kodin toiminta perustuu yhteisölliseen psykososiaaliseen kuntoutukseen, jossa painopisteenä on asukkaan toimintakykyä edistävä mielekäs arki. Mielekästä arkea luodaan päivittäisillä talon tehtäviin osallistumisilla, virikkeellisillä toimintaryhmillä sekä päivä- ja työtoiminnalla. Asukkaita kannustetaan myös talon ulkopuolisiin työtoimintoihin, harraste-  ja vertaistukiryhmiin.

Omaohjaaja asukkaan tukena

Kuntoutuksen perustana toimii pitkäaikainen ja kiinteä omaohjaajasuhde. Omaohjaaja huolehtii asiakkaan asioista kokonaisvaltaisesti ja toimii yhteistyössä asukkaan omaisten sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Yhdessä omaohjaajan kanssa laaditaan asukkaalle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka avulla ylläpidetään ja edistetään fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Tarvittaessa suunitelman laadintaan voivat omaohjaajan ja asukkaan lisäksi osallistua myös hänen omaiset. Kuntoutussuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa tai vähintään puolen vuoden välein.