Attendo Kokkolan Aalto

Mielenterveyskuntoutus · Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut · Palveluasuminen · Tukiasuminen · Tukiasunnot · Kuntouttava päivätoiminta

Kuntoutusyksikkö Kokkolan Aalto on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava koti. Kodin nuoret asukkaat tarvitsevat portaittain sovellettavaa yksilöllistä tukea arjessa selviytymisessään ja kuntoutumisessaan kohti itsenäistä elämää.

Kuntoutusyksikön johtaja

Marjo Thodén

Puhelin: 044 494 4768

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Kanslia p. 044 494 4768

Tukipalvelut: p. 044 780 8159
Puhelin: Ohjaajat 24/7 p. 044 494 4758
Tukipalvelut: p. 044 780 8159

Osoite

Kyllikinkatu 9, 67900 Kokkola

Lisätietoja

Oma koti

  • Koti on suunniteltu nuorten kuntoutusmisyksiköksi.
  • Yhteiset tilat kuten olohuone, ruokailutila ja saunaosasto ovat viihtyisät ja toimivat.
  • Jokaisella asukkaalla on oma kylpyhuoneellinen huone.
  • Huoneet ovat kalustettuja tai nuori voi kalustaa sen itse.

  • KokkolanAallon henkilökunta on ammattitaitoista, kokenutta ja työstään innostunutta. Kaikilla kodin ohjaajilla on terveydenhuolto- tai sosiaalialan koulutus.
  • Henkilökunta on paikalla tukemassa ja ohjaamassa asukkaita ympäri vuorokauden.
  • Läheiset ja ystävät ovat aina tervetulleita kotiin vierailulle.

Toimintaa kodissa ja sen ulkopuolella

Toimintaa suunnataan paljon myös kodin ulkopuolelle toimintoihin, joita kuntoutuja tarvitsee itsenäisessä elämässä. Kodissa opetellaan ja vahvistetaan erilaisia arjentaitoja, kuten itsestä huolehtiminen, siivous- ja ruoanlaittotaidot, hygieniasta huolehtiminen sekä erilaiset asioinnit. Harrastukset, opiskelut ja työt ovat kiinteänä osana arkea. Yksikössä tehdään myös TutKA-jaksoja (tutkimus, arviointi ja konsultointi), kuntoutujan kokonaisvaltaisen tilanteen selvittämiseksi.

 

Voimavaralähtöistä kuntoutusta

Tavoitteena on motivoida nuori osallistumaan omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytämään ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Yhteisössä harjoitellaan elämän- ja arjenhallinnantaitoja tukemaan itsenäiseen asumiseen siirtymistä. Kokkolan Aallossa kuntoutujan voimavarojen arvioinnissa käytetään RAI- ja Oma -arviointeja, joita hyödynnetään kuntoutussuunnitelmien teossa. Suunnitelmissa ja myös koko kodin toiminnassa painotetaan toiminnallisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

 

Dialektinen käyttäytymisterapia

Kuntoutusyksikössä sovelletaan myös Dialektista käyttäytymisterapiaa (DKT). DKT -valmennuksessa opetellaan koulutetun henkilökunnan johdolla ahdingonsieto-, tunteensäätely-, tietoisuus- ja vuorovaikutustaitoja. Erityisesti DKT:ssä painotetaan muutoksen ja hyväksynnän yhdistämistä ja tasapainottamista. DKT:n tavoitteena on motivoida nuori omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseensa ja löytämään aktiivisesti ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen.

 

Aalto -kuntoutusyksiköt

Ympäri Suomea sijaitsevien nuorten aikuisten Aalto-yksiköiden toiminta on suunniteltu tukemaan kuntoutujat oma-aloitteisuutta. Aalto -kuntoutusyksiköt tarjoavat nuorille aikuisille voimavaralähtöistä mielenterveys- ja päihdekuntoutusta. Yksiköiden toimintaa suunnataan paljon myös kotien ulkopuolelle toimintoihin, joita kuntoutuja tarvitsee itsenäisessä pärjäämisessään.