Kotihoito

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on, että asukkaat asuvat omassa kodissaan mahdollisimman pitkään turvallisesti ja elävät tyytyväisinä oman näköistä elämää. Kotihoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asukkaan omat voimavarat ja läheisten apu. Kotihoito auttaa niissä toimissa, joista asiakas ei itse selviydy.

Näytä yksiköt!

Valitse toiminta
Koko Suomi

Voit soittaa meille: 030 634 2000

Näytetään 1/1
Kuvaus Ota yhteyttä Osoite

Attendo kotihoito Hämeenlinna

Hämeenlinnan kaupunki on ulkoistanut Kauriala – Myllymäen kotihoitopalvelut. Olemme vastanneet...

Ikäihmiset, Muistisairaat

044 494 4943

Brahenkatu 27, 13130 Hämeenlinna

044 494 4943 Brahenkatu 27, 13130 Hämeenlinna
5

Kotihoito

Kotihoidossa huolehditaan jokaisen asiakkaan yksilöllisistä tarpeista hänen omassa kodissaan. Kotihoitokäynti sisältää asiakkaan tarpeen mukaan voinnin seurannan, lääkehoidon, sairaanhoidolliset toimenpiteet, ravitsemuksesta huolehtimisen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen, vaatehuollossa ja kodin perussiistimisessä avustamisen sekä tarvittaessa asioinnin. Lääkkeenjako toteutetaan pääsääntöisesti apteekin annospussijakeluna. Kotona otetaan laboratoriokokeita, ellei asiakas pääse terveysasemalle itse tai lähipiirin saattamana. Hoito tapahtuu kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään.

Kotihoidon henkilöstöllä on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Säännöllisen kotihoidon asiakkaille nimetään Oma hoitaja. Kotihoidossa toimii lisäksi fysioterapeutti, joka tukee kotihoidon yksilöllistä kuntoutusta ja tarpeen mukaan järjestää ryhmäkuntoutusta.

Kotihoito toimii läheisessä yhteistyössä asiakkaan läheisten kanssa. Asiakkaan halutessa läheiset voivat osallistua mm. hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Oma hoitaja on säännöllisesti yhteydessä omaiseen sovitun tavan mukaan.