Attendo Kotorinne

Attendo Kotorinne tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Palvelukodissa on 11 asiakaspaikkaa arkielämän tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille. Kotorinteeseen on mahdollista tulla myös intervallikuntoutuksen jaksoille esimerkiksi kotona asumisen tuoksi. Koti sijaitsee kauniilla paikalla Hämeenkyrön keskustan tuntumassa lähellä palveluita.

Vastuuhenkilö

Kirsi Sovijärvi

Puhelin: 044 494 1602

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Hoitajat pu. 044 494 1602

Puhelin: 044 494 1602

Osoite

Kirkkoahde 4 B, 39100 Hämeenkyrö

Lisätietoja

Tilat

Kotorinteessä asukkaat asuvat omissa huoneissaan, omissa kodeissaan, joiden yksityisyyttä kunnioitetaan. Asukkaalla on mahdollisuus halutessaan sisustaa ja kalustaa huoneensa omilla tavaroillaan mieleisäksi ja kotoisaksi. Kotorinteessä on myös viihtyisiä yhteiskäyttöön suunnattuja tiloja, kuten ruokailu- ja oleskeluhuoneet ja kylpyhuoneet ja sauna.

Aktiivinen ja osallistava arki

Attendo Kotorinteessä kunnioitetaan ihmisarvoista ja yksilöllistä elämää. Toiminnan tavoitteena on tukea asukkaan omatoimisuutta ja taata asukkaalle elämäntäyteinen, arvokas elämä. Jokaiselle asukkaalle nimetty oma-ohjaaja laatii yksilöllisesti suunnitellun hoito- ja kuntoutussuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti asukkaan kunnon mukaisesti. Suunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle mahdollisimman hyvä ja monipuolinen toimintakyky ja luoda mahdollisuuksien asukkaan arjen taitojen opettelu sekä kehittäminen. Suunnitelman avulla varmistetaan, että asukas voi elää mahdollisimman täyspainoista ja itsenäistä elämää erityistarpeet huomioiden.  Päivittäisten toimintojen, kuten ruoanlaiton, siivoamisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja itsestään huolehtimisen harjoittelu ovat tärkeitä. Kodinomainen ympäristö luo hyvät mahdollisuudet arjen rutiineiden ja elämänhallinnan opettelulle.

Osaava henkilöstö

Attendo Kotorinteessä työskentelee palvelukodin toiminnasta vastaavan päällikön lisäki ohjaajia, jotka ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Ohjaajat vastaavat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä hoivan/kuntoutuksen toteuttamisesta ihmisläheisellä tavalla. Ohjaajien jatkuva läsnäolo kolmessa vuorossa takaa turvallisen ympäristön asua ja elää vuorokauden ympäri.

 

  • Henkilökunta saatavilla ympäri vuorokauden.
  • Yhteiset kodikkaat oleskelu- ja ruokailutilat.
  • Kaikilla asukkailla omaohjaaja.
  • Jokaiselle asukkaalle tehdään henkilökohtainen Kuntoutumisen/ asumisen suunnitelma.