• Attendo Kristiina - slideshow - Kristiinankaupunki-05
  • Attendo Kristiina - slideshow - Kristiinankaupunki-06
  • Attendo Kristiina - slideshow - Kristiinankaupunki-04
  • Attendo Kristiina - slideshow - Kristiinankaupunki-02
  • Attendo Kristiina - slideshow - Kristiinankaupunki-header-04

Attendo Kristiina

Palvelukoti Kristiina tarjoaa asumispalvelua 13 mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle sekä kehitysvammaiselle Kristiinankaupungissa.

Yksikön johtaja

  • Mari Hiltula

    Puhelin: 0400 610 896

    Tavoitettavissa arkisin klo 8-16

  • Ohjaajat

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat puh. 044 7800 468 tavoitettavissa vuorokauden ympäri

Päivystys:
044 7800 468 /ohjaajat
Ohjaajat: 044 7800 468
Puhelin: 0400 610 896
Päivystys:
044 7800 468 /ohjaajat
Hoitaja Ohjaajat: 044 7800 468

Osoite

Lapväärtintie 8, 64100, Kristiinankaupunki

Lisätietoja

Palvelukoti Kristiina on suunnattu yhteensä 13:lle mielenterveys- ja päihdekuntoutujalle tai kehitysvammaiselle asukkaalle. Koti sijaitsee viihtyisällä asuinalueella Kristiinankaupungissa, osoitteessa Lapväärtintie 8 Kristiinankaupunki. Kodin palvelut ovat ympärivuorokautisia asumis- ja kuntoutuspalveluita henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja apua arjessa selviytymisessään. Palvelukotiin voi myös tulla lyhytaikaiseen kuntoutukseen.

Palvelukoti Kristiina - Hyvän Olon koti

Palvelukoti toimii Kristiinankaupungin Selkämeren sairaalan tiloissa. Sairaalan tilat on remontoitu vuoden 2005 lopulla palvelukodin käyttöön. Palvelukodin tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat niin yleisten tilojen kun asukkaiden omien huoneitten osalta. Asukkaalla on mahdollisuus halutessaan sisustaa ja kalustaa huoneensa omilla tavaroillaan mieleisäksi ja kotoisaksi. Palvelukoti sijaitsee luonnonläheisellä alueella ja kävelyetäisyydeltä kaupungin keskustasta. Viihtyisä ympäristö tukee asukkaiden kuntousta ja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia turvalliseen ulkoiluun.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Palvelukodin osaavaan ja sydämellään työtään tekevään henkilökuntaan kuuluu palvelukodin päällikön lisäksi kuusi ohjaajaa. Kaikilla palvelukodin työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä kehitysvammaisten kanssa tehtävästä työstä. Kodin moniammatillinen työtiimi hyödyntää lisä- ja täydennyskoulutuksilla sekä työkokemuksella hankittuja erityistaitoja asukkaiden kuntouttamisessa. Jokaiselle asukkaalle on nimetty oma-ohjaaja, joka toimii kuntoutujan lähimpänä tukena ja apuna. Palvelukodilla on myös omalääkäri, joka on paikalla kerran kuukaudessa ja tarvittaessa voidaan häntä myös konsultoida puhelimitse.

Kodin toiminta-ajatus

Palvelukodin toiminnan tavoitteena on kuntouttaa asukas selviytymään arkipäivän toimista joko itsenäisesti ja vähemmän tuetussa asumispalvelun muodossa. Kuntoutus ja palvelukodin toiminta perustuu kehon ja mielen kuntoutusta edistävään ja ylläpitävään palvelukokonaisuuteen. Palvelukodin toiminnassa tärkeinä arvoina pidetään yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja laadukkaan palvelun muodostamaa kokonaisuutta. Asukasta kannustetaan osallistumaan kodin yhteiseen toimintaan, itsenäisyyden ja elämänhallinnan taitojen opetteluun ja hallintaan. Kodissa järjestetään runsaasti erilaisia ja monipuolisia viriketoimintoja, joihin asukkaat saavat osallistua. Palvelukodin arkea rytmittävät selkeät viikko- ja päiväohjelmat, joihin sisältyy erilaisia retkiä, toimintaryhmiä ja aktiviteettejä. Erilaiset vierailut ja juhlat tuovat vaihtelua ja mielekkyyttä kuntoutujien arkipäivään.

Yksilöllistä kuntousta

Yhdessä asukkaan itsensä, omaisten, kunnan sosiaali- ja terveystoimen, erikoissairaanhoidon, hoitavan lääkärin ja palvelukodin henkilökunnan kanssa tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa huomioidaan kuntoutujan elämäntilanne ja vahvuudet, tarpeet sekä toiveet. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on suuri merkitys kuntoutussuunnitelman toteutumisessa. Kuntoutussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään 3-6 kuukauden välein sekä aina kuntoutujan elämäntilanteen muuttuessa palveluntarpeen kannalta.