Laatutyömme

Näin varmistamme laadun Attendolla

Attendon laadunhallintajärjestelmälle on myönnetty 14.9.2018 ISO 9001:2015 laatusertifikaatti Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branchin toimesta. Sertifikaatti kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotanto, hallinto ja johtaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstön vuokrauspalvelut. Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty 11.1.2011.

Attendo Quality -laadunhallintajärjestelmä on Attendon oma laadunhallintaan ja kehittämiseen räätälöity kokonaisuus. Käytännön laatutyökaluna kaikissa yksiköissämme on käytössä AQ-laatuindeksi, joka tuo laadukkaan työn näkyväksi, antaa luotettavaa ja relevanttia tietoa toiminnasta sekä toimii kehittämisen ja ohjauksen työvälineenä.

Laadunhallintajärjestelmä on kehitetty osoittaaksemme kyvykkyytemme tuottaa palveluita, jotka vastaavat asiakkaan ja soveltuvien lakisääteisten määräysten vaatimuksia sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä järjestelmän tehokkaalla soveltamisella. Attendon laadunhallinnan taustalla oleva laatuajattelu rakentuu kehittävän arvioinnin periaatteelle, jossa pyrkimyksenä on lunastaa asiakaslupaukset, tunnistaa toiminnan vahvuudet, kehittämiskohteet, riskit ja mahdollisuudet, vahvistaa toimijoiden osallistumista ja laatuosaamista sekä tukea hyvien käytänteiden leviämistä.

Toiminnan laatua mitataan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Keräämme jatkuvaa asiakaspalautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan kehittämisessä. Laadun toteutuminen varmistetaan myös säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla, itsearvioinneilla sekä johdon katselmuksilla.

Laatujärjestelmä on kiinteä osa Attendon yksiköiden jokapäiväistä arkea ja työtä. Sen jatkuvalla kehittämisellä ja ylläpitämisellä sekä henkilöstön kouluttamisella varmistamme, että jokainen työntekijä on selvillä sekä palvelun että työn laatuvaatimuksista ja voi osallistua toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen.