Laatutyömme

Työmenetelmät laadun varmistamiseksi

Suunnittelu

Laatutyömme perustuu huolelliseen suunnitteluun, joka antaa meille työkalut antaa yksittäiselle ihmiselle paras mahdollinen hoito ja hoiva. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmat keskittyvät siihen, miten vastaamme yksitäisen hoiva-asukkaan tai potilaan tarpeisiin ja toiveisiin.

Toteutus

Kaikkien suunnitelmien, menetelmien ja järjestelmien tarkoituksena on vastata yksilön tarpeisiin niin hyvin kuin on mahdollista. Tukea jokapäiväiseen työhön antavat käsikirjamme esimerkiksi hoivan viriketoimintaan ja ateriointiin. Käytämme erilaisia tarkistuslistoja sen varmistamiseksi, että mikään suunnitelluista toimenpiteistä ei jää pois. Täytäntöönpanoa ohjaa myös liiketoiminnan kehittämisen suunnitteleminen, jota teemme vuosittaisen potilas- ja asukastyytyväisyystutkimuksen, sisäisen tarkastustoiminnan ja ulkoisten auditointien perusteella.

Seuranta

Seuraamme laatua kuukausittaisella laatuindeksillä. Tärkeä osa seurantaa ovat säännöllisesti toteutettavat potilas-, asukas, tilaaja- ja henkilöstötutkimukset.

Kehitystyö

Tehokasta laatutyötä on aina mahdollista tehdä vielä paremmin. Laatumme kehittäminen perustuu tyytyväisyystutkimusten tuloksiin sekä ulkoisiin ja sisäisiin tarkastuksiin. Näiden perusteella kehitämme toimintasuunnitelmia, jotka toteuttamalla voimme edelleen parantaa toimintaamme. Keräämme ja levitämme työntekijöidemme hyviä ideoita. Pyrimme kulttuuriin, joka kannustaa jatkuvaan laadun parantamiseen. Henkilöstön koulutus on tärkeä osa laatutyötä. Laatutiimimme seuraa alan innovaatioita ja jakaa uusinta tutkimustietoa koko organisaatioon.

Laatuorganisaatiomme

Paikallinen laatutyö

Jokainen työntekijämme osallistuu laatutyöhön. Äärimmäisen tärkeää laatutyötä tekevät toimipaikkojemme nimetyt laatukoordinaattorit. Laatukysymykset ovat tärkeässä roolissa toimipaikkojemme yhteisissä kokouksissa.

Laatutiimi

Laatutiimin rooli on seurata lakien, määräysten ja ohjeistusten toteutumista esimerkiksi sisäisillä auditoinneilla ja raportoida poikkeamista. Laatutiimi päivittää käsikirjat, kouluttaa henkilöstöä ja tukee käytännön laatutyötä. Laatutiimi mittaa laatua ja toteuttaa sisäiset tarkastukset. Laatutiimi levittää tietoa viimeisimmistä alan tutkimuksista ja innovaatioista. Laatutiimi vastaa laatuindeksin käytännön toteutuksesta.