Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja noudatathan hyvää käsihygieniaa.

Hälsningar från Attendo-hemmet

hero icon left
hero icon right

24.9.2021

Bästa anhörig till en boende på ett Attendo-hem,

i detta brev berättar vi sammanfattat nyheter från Attendo. Vi vill förbättra växelverkan med er och därför skickar vi tidvis gemensamma brev till er alla. Aktuella ärenden som berör er anhörig på Attendo-hemmet hör ni enklast direkt av personalen vid Attendo-hemmet i fråga.

I Finland finns över 400 Attendo-hem och sammanlagt 14 500 Attendo-anställda. Genomförandet av stödet, den nödvändiga vården och en meningsfull vardag för invånaren är såklart den viktigaste arbetsuppgiften för våra anställda. Under innevarande år har vi fått många utvecklingsidéer och mycket respons av er. Tack för dem! De är viktiga för oss eftersom vi på basis av dem vet vad vi måste förbättra på både riksomfattande och vid enskilda Attendo-hem.

Vår verksamhet skiljer sig mellan Attendo-hemmen beroende på invånarnas ålder, livssituation, funktionsförmåga samt de anställda.  Att sätta ärenden i ordning kräver framförallt att vi alla själva inser vårt eget ansvar och betydelsen av våra handlingar. På grund av detta deltar varje Attendo-anställd i handledda diskussioner om ändringsbehov och ändringsmetoder.

Bättre möten med er

Ett av våra viktiga utvecklingsobjekt är kommunikationen mer era anhöriga. Förra våren fick vi höra era önskemål i tre anhörigkvällar, i vilka vi förde livliga diskussioner om vardagen i hemmen. Fint att så många av er deltog! Flera deltagare önskade att regionala anhörigkvällar skulle arrangeras och att enskilda Attendo-hem aktivt skulle börja anordna anhörigkvällar igen. Vi har greppat ert önskemål och de första regionala kvällarna har redan arrangerats.

Därtill har vi skapat utbildningen Läheisen kanssa (tillsammans med anhöriga), avsedd för alla Attendo-anställda, vars startskott er, de anhörigas, respons är. Flera av våra yrkespersoner behöver träning och uppmuntring för att kunna kommunicera med er på ett sätt som möter era behov och önskemål. Vår förändringsresa, vars mål är att uppnå ert och övriga finländares förtroende, framskrider ett möte och en handling åt gången.

Resultaten från nöjdhetsenkäterna förra april är nästan lika som i början av året. Vi gläder oss särskilt åt att våra anställda är nöjdare än tidigare, på en riksomfattande nivå. Detta spelar en viktig roll i invånarnas vardag.

Enligt den nya Luottamus & Maine-undersökningen (förtroende & rykte) har finländarnas förtroende mot oss aningen förstärkts. Mest beröm har vi fått för vår öppenhet och vår aktiva kommunikation. Resultaten uppmuntrar oss att fortsätta på vår förändringsresa och att fokusera oss på enskilda möten och vardagshandlingar. Om ni vill veta mer om vår förändringsresa lönar det sig att läsa vår verkställande direktör Virpi Holmqvists nya text om bättre inskolning och utbildning av ledare: https://www.attendo.fi/muutosblogi-onni-kaihtaa-oikovaa

Låt oss hålla kontakt!

Trevlig höst önskar
alla Attendo-anställda

 

19.4.2021

Bästa anhörig till en boende på ett Attendo-hem,

I det här brevet delar vi med oss av resultaten från nöjdhetsenkäterna och bjuder in dig att utveckla vårt samarbete. Du får också information om nästa nöjdhetsenkät för anhöriga.

Tack för din feedback! Vill du vara med och utveckla vårt samarbete?

I nöjdhetsenkäten för anhöriga som gjordes i december-januari fick vi mängder av uppmuntrande feedback och förslag på hur verksamheten kan förbättras. Tack till alla som lämnade feedback! Resultaten från nöjdhetsenkäterna berättar att vi har lyckats förbättra vår verksamhet och öka förtroendet. Såväl boende som ni anhöriga och personalen är klart nöjdare och villigare att rekommendera Attendo än föregående år:

  • Boende NPS = 39 (+10)
  • Anhöriga rNPS = 41 (+26)
  • Personal eNPS = 7 (+23)

I enkäten gav de boende oss bästa betyg för hur de bemöts och hur de får hjälp i vardagen. Medelvärdet i olika klientgrupper var 4,07 (på skalan 1–5). Ni tackade i er tur för hur ni bemöts i samband med besök (4,23). Medelvärdet på personalens svar berättar att Attendo-personalen trivs på sitt arbete (3,91), är nöjda med sin närmaste chef (3,90) och att samarbetet med kollegorna fungerar bra (4,00).

Sämst betyg fick vi för kontakten med er, för hur de boendes önskemål beaktas och för individualitet. Förbättringsförslagen och kritiken riktades i huvudsak mot mängden och kvaliteten på stimulerande verksamhet för de boende, personalmängden och personalomsättningen samt kommunikationen och mötena med anhöriga.

Nu vill vi besvara er feedback genom att bjuda in er att berätta om era idéer kring kommunikation och bättre möten. Vi vill tillsammans med er identifiera de saker som ni tycker gör mötena bra och de saker som vi behöver förbättra. Dela med dig av dina idéer eller anmäl dig till Teams-mötet på nätet för att diskutera och komma med nya idéer om samarbete! De 30 första som anmäler sig får plats. Närmare information och anmälan finns på webbformuläret bakom denna länk: https://response.questback.com/attendooy/wxizkgficy Du behöver en dator och internetanslutning för att delta. Cheferna för Attendo-hemmen tar också gärna emot era idéer, så du kan alltid kontakta dem direkt.

Nästa nöjdhetsenkät för anhöriga kommer i maj via sms

I fortsättningen får ni en länk till en mycket lättanvänd och kort feedbackenkät fyra gånger om året: nästa gång får ni en länk via sms från Attendo i maj. Viktigast är att ni känner att ni alltid kan lämna feedback direkt till personalen på ert närmaste Attendo-hem. Vi på Attendo tränar också som bäst på att ge och ta emot feedback som en del av vår förändringsresa, då feedback är det bästa sättet att förbättra de boendes vardag. Vi tror att det enda sättet att skapa en gemensam verklighet är genom att diskutera. Så låt oss hålla kontakt och förbättra samarbetet tillsammans.

Med önskan om en fortsatt god vår,

Personalen vid Attendo

 

Breven från året 2020:

 

4.12.2020:

Bästa anhörig till en boende på Attendo-hemmet!

Vi vill tacka dig för samexistensen och samarbetet i år. Livet på Attendo-hemmen har förlöpt i trevliga tecken under åren och för tillfället håller man på hemmen på att förbereda sig inför julen i form av bakverk, lillajulsfirande och dekorering i hemmen.

I år har vi tillsamman stått inför svåra frågor och nya arbetssätt, när coronaviruset har berört hela världen. Viruset har ställt hårda krav på dig och andra anhöriga till dem på Attendo-hemmen, när ni inte har fått träffa och kramas med era anhöriga som förut. Vi tackar er alla för förståelsen och för att ni har förbundit er till att komma överens om träffarna på förhand, använda ansiktsskydd under besöken och hålla säkerhetsavstånden.

Också alla symtomfria virusbärare utgör alltid en risk för alla som bor i ett grupphem, så vi vädjar därför fortsättningsvis till er: låt oss tillsammans följa instruktionerna och hålla coronaviruset utanför Attendo-hemmets väggar. Vi önskar att besöken inför jul skulle undvikas eller åtminstone minimeras. På det sättet kan vi ha en lite bättre möjlighet att ordna besök under jultiden.

Under hösten har det hos våra totalt 10 000 boende konstaterats färre än 20 smittor. Läkare runtom i Finland har bestämt om tidsbundna besöksförbud på vissa Attendo-hem med stöd av smittskyddslagen.

Bäst får du höra om hur din anhöriga hos oss mår genom att kontakta hans eller hennes hem direkt. Vardagen i alla Attendo-hem kan du också ta del av i form av bilder och videor i våra kanaler i sociala medier, till exempel Attendo-hemmens egna Instagram-konton och på Attendo Finlands Instagram-konto här: www.instagram.com/attendo_suomi/

På Facebook har Attendo många konton, varav exempelvis Attendo Mummola har sitt konto här: www.facebook.com/attendomummola och Attendo Kotola här: www.facebook.com/attendokotola

Vi tusentals anställda på Attendo från Hangö till Ivalo önskar dig en god adventstid!

 

22.10.2020:

Bästa närstående till en Attendo-boende

Här är aktuell information från Attendo.

Första några ord om att leva med coronaviruset. Coronasmittorna sprider sig med fart runtom i Finland. Besöken är viktiga händelser i Attendo-hemmen och vi hoppas att de kan fortsätta i den här virussituationen. För att skydda våra boendes och våra medarbetares hälsa är det väldigt viktigt att vi agerar enligt överenskommelse gällande besöken. Vänligen ring och förvissa er om att ni kan komma och träffa era kära. Situationen varierar från dag till dag, och kommunerna och sjukvårdsdistriktens läkare har redan på några orter gett besöksförbud i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Att skydda sig bra - och att skydda våra boende och våra medarbetare från viruset är nu ytterst viktigt.

Under våren 2020 konstaterades totalt 40 smittade personer bland de tio tusen som bor hos oss, och dessa fanns i mindre än fem Attendo-hem. Även om varje smitta var för mycket, vill vi berätta detta för er, eftersom det visar hur bra vi lyckades hålla viruset borta från våra hem. Vi lyckades med det här tillsammans. Vi behöver ett gott samarbete med er för att lyckas i framtiden också.

Förändringsresan mot ett stärkt förtroende har startat. Finländarnas förtroende för Attendo fick sig en ordentlig törn när också vi berördes av vårdkrisen våren 2019. Så här efteråt kan vi klart konstatera att vi tidigare fokuserade alltför mycket på tillväxt och teknisk vårdkvalitet. Vi har lyssnat på våra kunder och startat en förändringsresa som gäller alla Attendo-anställda och vårt mål är att förtjäna finländarnas förtroende.

En av de viktigaste sakerna som vi måste utveckla är mötena med boendena och er. Största delen av de dagliga, tiotusentals mötena fungerar bra, men vi har också mycket att förbättra. Mötena utgör Attendos hjärta och därför coachar vi som bäst våra Attendo-anställda till bättre möten. Vi är glada över varje bra möte med er.

Enligt imageundersökningen Luottamus & Maine som publicerades idag, har vi lyckats höja förtroendet för oss en aning. Resan mot ett förtjänat förtroende är dock lång: att agera rätt, vardagliga gärningar och mötena människor emellan är avgörande under resan. De goda diskussioner som vi under detta år har haft med kommunerna, regionförvaltningsverken och Valvira har å sin del visat att vår verksamhet har förbättrats och att vår förändringsresa framskrider åt rätt håll.

Den feedback vi fått av er är värdefull för oss, för på basen av den vet vi vad vi måste korrigera och vad som redan fungerar. Tack för er feedback! Vi är tacksamma om ni också i framtiden ger oss feedback, antingen via vår webbsida eller direkt till Attendo-hemmens anställda. Ni är också varmt välkomna att följa vår vardag i sociala medier.

Våra värderingar - kompetens, engagemang och omtanke - berättar om hur vi vill göra vårt arbete och hur vi vill betjäna våra medarbetare och kunder dvs. de boende, er närstående och kommunerna.

Vi önskar er en trevlig och trygg fortsättning på hösten,
Alla Attendo-anställda

30.6.2020:

Bästa närstående till en boende i ett Attendo-hem,

Vi finländare har i vår igen visat hur vi genom att agera tillsammans och genom att följa gemensamma spelregler kan vinna en farlig motståndare. I vår var den farliga motståndaren det osynliga coronaviruset.

Jag vill varmt tacka er som är närstående till en boende i ett Attendo-hem för flexibiliteten och det goda samarbetet under denna exceptionella coronavår.

Även om det ser ut som om den första vågen av coronaviruset håller på att ge vika, finns rädslan för nya vågor kvar. Enligt nyheterna från utlandet är antalet smittor runt om i världen fortfarande stort. Coronaviruset smittar också från personer som inte har symptom, så vi måste fortsättningsvis tillsammans se till att våra kunder inte får smittan.

Permissionerna och mötena är mycket viktiga både för våra boendes och för ert välbefinnande. Vi gör vårt yttersta för att vi ska kunna kombinera dessa två saker: de boendes säkerhet under viruspandemin och möjligheten att tryggt träffas personligen.

I början av besöksförbudet var många av er och hälsade på era kära utanför fönstret eller bakom vårt staket runt gården. Sedan mitten av maj har det varit möjligt att träffas på vår gård genom att hålla två meters säkerhetsavstånd och ansiktsmask. Kom överens om mötena med våra anställda på förhand, så får vi dem att fungera smidigt. Arrangemangen kring möten varierar lite på olika håll i Finland beroende på kommunernas anvisningar, som vi naturligtvis följer.

Kommunerna har börjat lätta på begränsningarna gällande besök i vårdhem på olika håll i Finland. Ni får bäst information om kommunernas anvisningar av Attendo-hemmens personal.

I juni har vi testat användningen av en mötesbuss på våra äldreboendens gårdar i Tavastland-området och fått bra feedback från er om detta. Som bäst utreder vi med hurdana arrangemang vi från och med hösten kunde ordna möten också inomhus i alla Attendo-hem.

Vi hoppas att så många av er som möjligt kan träffa era kära på gården i ett Attendo-hem under sommaren!

Under våren har ni hållit kontakt med era närstående som bor i ett Attendo-hem via brev, telefon och video. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter skriva brev, för de har gett de boende mycket glädje. Vi har gjort mappar av breven och de har lästs om och om igen.

Vi vill kontinuerligt förbättra vår verksamhet och därför är det viktigt för oss att få feedback från er. Ni kan ge feedback direkt till Attendo-hemmen, exempelvis via formuläret på vår webbsida eller via sociala medier.

Om du vill titta den här hälsning på videon, titta här

Trevlig sommar!

Virpi Holmqvist
verkställande direktör

Attendo Suomi

15.5.2020:

Bästa närstående till boende på Attendo-hem

Ni har skickat oss många önskemål för att underlätta träff med din kära, vilket vi förstår mycket väl. Vi har uppdaterat våra instruktioner så att det är möjligt att träffas på vår gård, med ett säkerhetsavstånd på två meter och med ett gott skydd, om kommunen eller samkommunen i sin del tillåter sådana möten. Det är bra att komma ihåg att det besöksförbud som myndigheterna införde är fortfarande är i kraft, men med undantag för möten i livets slutskede.

Vi föredrar fortfarande att kontakten sker på avstånd bakom fönstret, via samtal eller videosamtal. Våra invånare uppskattar mycket brev och kort de har fått av er, så vi hoppas att ni kommer att fortsätta skicka dem. För många med minnesjukdom är dessa meddelanden från nära och kära verkligen värdefulla och läses om och om igen. Videokonferensanslutningar har förbättrats hela tiden, men tyvärr har det fortfarande varit svårigheter i vissa enskilda Attendo-hem.

Hur genomförs en träff mellan dig och din kära?

Vi följer alltid den striktaste ikraftvarande instruktionen för att skydda våra sköra invånare. Det är därför bra att veta att vissa kommuner eller samkommuner fortfarande förbjuder fysiska träffar. Vänligen kontakta ditt Attendo-hem för att ta reda på om det är möjligt att träffas utomhus. När kommunen godkänner träffen kan den kombineras med invånarnas och vårdares utomhusaktiviteter, men detta måste komma överens om i förväg med vårdarna. När du kan kommer till gården i Attendo-hemmet för att träffa dina nära och kära var uppmärksam på följande saker:

  • Ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter måste upprätthållas under möten.
  • Både du som besökare och din nära och kära måste skydda sig med ett mun-/nässkydd och ta hand om hygien, även om det inte finns någon direkt kontakt.
  • Vår vårdare kommer att berätta och visa hur du använder mun-/nässkyddet. Attendo erbjuder ett mun-/nässkydd också för dig.
  • Vårdaren leder dig genom användning av skyddet och handhygien.
  • Högst 10 personer kan vara ute samtidigt (fram till 1.6.2020) och det måste finnas ett säkerhetsavstånd på minst 2 meter mellan alla personer.

Vi betonar att alla typer av oskyddad närkontakt med våra invånare utgör en hög risk för smittning. Om oskyddad närkontakt inträffar trots instruktionerna kommer vi att följa samma instruktioner och skyddsperiod för invånaren som för en person som misstänks vara utsatt för smittning eller redan smittad.

Morsdagsfirandet gick bra i Attendo-hemmen under dessa exceptionella omständigheter. Vi sammanställde bilder och stunder på vår blogg och medarbetare från flera Attendo-hem delade också fantastiska bilder på sociala medier. Du kan läsa t.ex. Nyheter om vår morsdag och arbetsdagen på: https://www.attendo.fi/ajankohtaista/

Med vänlig hälsning, Attendos personal

24.4.2020:

Bästa närstående till boende på Attendo-hem

Många oroar sig nu för sina närstående och för hur vardagen löper i Attendo-hemmen. Vi strävar efter att vardagen ska vara så vanlig som möjligt, men kryddad med beredskapsåtgärder och skyddsutrustning. Vår personal utför ett gott arbete när de för de boende ordnar verksamhet och håller dem på gott humör i Attendo-hemmen under undantagssituationen. Vi är oerhört tacksamma för de anställdas dagliga goda arbete, för deras ihärdiga användning av skyddsutrustning och för att de iakttar ett stort antal anvisningar.

Medierna har under den senaste tiden rapporterat mycket om oss, särskilt om händelserna i vårt vårdhem i Kiuruvesi. Vår verkställande direktör Virpi Holmqvist besökte MTV3-programmet Viiden jälkeen för att berätta om vår vardag på vårdhemmen, om våra omfattande anvisningar och i viss mån också om händelserna i Kiuruvesi. Ni kan se Virpis besök via den här länken. Intervjun med henne börjar på videon vid 10 minuter. Vi har undantagsvis beslutat att berätta om vår synvinkel om händelserna också i vår blogg. Ni kan läsa mer om ämnet via denna länk.

Kontakten med närstående är fortfarande mycket viktig. En äldre person kan bli förvirrad om besöken plötsligt upphör, och det är naturligt att man känner oro för hur ens närstående mår, när besök är förbjudna. Vi har strävat efter att underlätta kommunikationen, till exempel med pekdatorer som har videotelefonförbindelse. Tyvärr tycks det ibland förekomma tekniska problem, som inte bryr sig om att nationen befinner sig i en undantagssituation.

I en del av Attendo-hemmen har det alltså förekommit tekniska problem med pekdatorerna. Vårt outtröttliga IT-team arbetar hela tiden för att lösa de tekniska problem. De ger också ytterligare handledning till personalen i Attendo-hemmen om användningen av utrustningen. Det är vår gemensamma önskan att dessa förbindelser fungerar mellan de boende i Attendo-hemmen och de närstående.

Vi har bett cheferna vid Attendo-hemmen och personalen att nu oftare kontakta er som är närstående. Vi har bett dem förmedla små och stora nyheter, och även om helt vardagliga saker som det fortfarande finns gott om i omsorgs- och servicehemmen. Under påsken pysslade vi till exempel en hel del, till valborg lagar vi naturligtvis munkar, spelar kort, bingomaskinen snurrar på och vi ser entusiastiskt fram emot Mors dag. Vårens kaffestunder har avnjutits på balkonger med beaktande av säkerhetsavstånd och våra kockar har bakat sina bästa bullar.
Vi uppmanar er fortfarande att skriva brev och skicka kort. De ger stor och långvarig glädje. När Mors dag närmar sig kan också en vacker blomma eller bukett vara uppiggande. Blommor får fortfarande skickas till närstående, vi ber bara att ni på förhand avtalar med personalen på ert Attendo-hem om leveransen av blommorna.
Vi ska ofta hålla kontakt, ömsesidigt.

Med vänlig hälsning
Attendos personal


15.4.2020:

Till er som har en anhörig i Attendo-hemmet,

I det här brevet uppdaterar vi vårt tidigare meddelade förfarande om hur vi informerar närstående om det uppdagas fall av coronavirussmitta i ett vård- eller servicehem. Vi berättar också om andra aktuella ärenden som anknyter till coronaepidemin.

På vårdhem i Finland har konstaterats fall av coronavirussmitta, och det gäller också några Attendo-hem. Detta oroar naturligtvis närstående till personer som bor på Attendo-hem. Många av oss längtar efter att denna osynliga fiende får ett ansikte, men vi framför en innerlig vädjan till er: låt oss arbeta tillsammans i stället för att börja utpeka skyldiga. Just nu betyder stödet från er närstående mer än någonsin för vår personal, eftersom vi alla står på samma sida. Vi har ett gemensamt mål: vi vill hålla alla som hör till riskgrupper, även dem som är känsliga, vid god hälsa. Vi tackar varmt för alla uppmuntrande ord och tack som våra anställda redan fått av er.

I fortsättningen blir ni genast informerade om det råder misstanke om coronavirussmitta i ett grupphem där en närstående till er bor. Vi informerar er om resultatet av ett test som ordinerats av läkare är negativt, och naturligtvis även om resultatet är positivt. Feber kan lätt uppkomma av olika orsaker, särskilt hos äldre. Orsaken är inte alltid coronaviruset. Vi vill dock utesluta alla misstankar och därför behandlar vi för närvarande alla fall hos våra boende som pekar på coronaviruset som misstanke om coronavirussmitta. Detta betyder att vi kommer att hålla ännu intensivare kontakt med er än tidigare.Vi påminner ytterligare om att vi naturligtvis inte delar en enskild invånares hälsouppgifter med någon annan än med personens närstående.

En del av er har kanske läst nyheter om händelserna i vårt vårdhem i Kiuruvesi. Vi framför vårt djupa deltagande i sorgen till dem som förlorat en närstående.

Tillsammans med regionförvaltningsverket och Övre Savolax samkommun för social- och hälsovården behandlade vi ärendet med det absoluta allvar som ärendet kräver. Vi beslutade själva att överföra vårdhemmets verksamhet till Övre Savolax samkommun för social- och hälsovården, då flera seniorer som samtidigt blivit smittade med coronaviruset i Kiuruvesi behövde avancerad sjukvård. Attendo är ett socialserviceföretag och kan på grund av kompetenskraven, företagets personalstruktur eller dess verksamhetstillstånd inte ge sjukvård på sjukhusnivå. I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar ska dessutom förflyttning av känsliga seniorer som blivit smittade med coronaviruset undvikas.

Vi arbetar dagligen med coronavirussituationen, och det intensiva samarbetet med kommunerna, samkommunerna för social- och hälsovården och sjukvårdsdistriktens infektionsläkare och hygienskötare är ett viktigt inslag i vårt arbete. I alla sjukdomsfall är det en läkare som fattar besluten, och Attendos personal följer dessa beslut.

En hälsning har förmedlats från vår personal på fältet till er närstående. Den lyder:
Tack för att ni bryr er och lever med oss i situationen. Ert stöd och förtroende har otroligt stor betydelse.” Mer om hur vi drar åt samma håll kan du läsa här:
https://www.attendo.fi/arkisto/artikkelit-ja-blogit/laheisten-tuki-lammittaa-myos-henkilokuntaa/ (på finska)

Med vänlig hälsning
Attendos personal

7.4.2020

Till er som har en anhörig i Attendo-hemmet,

Vi förstår att coronavirus orsakar frågor och bekymmer. Den här situationen är svår för oss alla, men särskilt för dem som har nära som tillhör riskgruppen. I det här brevet berättar vi om vår kommunikation och våra aktiviteter relaterade till coronaviruset.

Vi respekterar vår personals och kunders integritet, och därför kan vi tyvärr aldrig diskutera hälsofrågor med utomstående.

Om vi misstänker en coronavirusinfektion hos din nära som bor i Attendo-hemmet, kommer vi att kontakta dig direkt och diskutera hälsofrågan med dej. Läkaren fattar alltid beslut om vård, inklusive testning, även för coronavirus.

Om coronaviruset upptäcks i grupphemmet där din nära bor, kommer vi att kontakta alla de personer som också har nära i grupphemmet och diskutera situationen med er.

Vi har arbetat hårt under flera veckor för att förhindra infektioner. Vår professionella personal göra sitt bästa för att förhindra viruset att sprida sig till Attendo-hemmen. I praktiken har vi till exempel möblerat om de gemensamma utrymmena i våra vårdhem så att vi kan säkerställa nödvändiga säkerhetsavstånd mellan kunderna. Måltider hålls i grupper på upp till fem personer, och även då med säkerhetsavstånd i åtanke. Ytor torkas oftare, och om ett grupphem misstänkts ha en coronavirusinfektion, fokuserar vissa vårdare endast för behandling av kunder med misstänkt infektion. Detsamma gäller naturligtvis om den misstänkta infektionen bekräftas.

Vid infektion försöker vi hålla alla boende i sina egna rum och vårdare använder ständigt näs- och munskydd.

Våra anställda observerar sin egen hälsa särskilt noggrant och stannar hemma även ifall de uppvisar väldigt lindriga symtom. Våra anställda testas också i arbetshälsovården för möjliga infektioner.

Om du vill, kan du läsa mer om våra proaktiva åtgärder på vår webbplats: https://www.attendo.fi/arkisto/artikkelit-ja-blogit/tarkein-tehtavamme-on-suojella-riskiryhmia/

Vi uppdaterar ständigt våra egna anvisningar och vi kommer att tidvis berätta mer om dem på vår webbplats.

Trots alla våra försiktighetsåtgärder har coronaviruset också upptäckts i vissa Attendo-hem. Vår personal är professionell inom virusbekämpning och vi hoppas att de får all stöd från alla finländare i deras viktiga arbete, särskilt under denna svåra tid.

Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mera. Du når oss bäst via telefonnumret till ditt eget Attendo-hem.

Med vänlig hälsning,
Attendos personal

2.4.2020:

Hälsningar från Attendo-hemmet,

I detta brev berättar vi om vår vardag under undantagsförhållanden och vad vi har gjort för att förhindra coronaviruset från att sprida sig hem till våra klienter.

Eftersom besöken i alla Attendo-hem har upphört är vår vardag stillsammare än vanligt. Våra anställda ordnar emellertid hela tiden program och underhållning åt invånarna. Vi berättar om vad vi gör i vardagen i Facebook på sidorna Attendo Mummola, Attendo Kotola och Attendo Mielekkäät. Dessutom har flera Attendo-hem egna Instagram-konton. Det lönar sig att följa vår vardag i sociala medier.

Vi uppmanar alla att ringa i stället för att komma på besök, även om vi förstår väl att ett telefonsamtal inte motsvarar ett personligt möte. Vi utvecklar även för närvarande nya kanaler som stöd för att hålla kontakt, såsom videosamtal. Under de närmaste veckorna börjar vi använda pekplattor som gör det enkelt att hålla kontakt på ett datasäkert sätt. Närstående får separata anvisningar om att ringa videosamtal efter att vi har fått pekplattorna.

Närstående kan fortfarande lämna presenter åt sina närstående. Vi tar endast emot sådana matpresenter som inte kräver kylförvaring. Vi kan inte heller ta emot vakuumförpackade produkter, eftersom det alltid finns en risk för listeria.

I vår verksamhet följer vi noggrant de anvisningar som sjukvårdsdistrikten och andra myndigheter skickar åt oss och vi uppdaterar ständigt våra egna anvisningar för att skydda oss mot coronaviruset. Vår främsta uppgift är att försöka säkerställa att coronaviruset inte sprider sig till våra Attendo-hem. Alla som arbetar hos oss är professionella i att skydda sig mot och förhindra smittor. Ifall man trots detta skulle konstatera coronasmitta i ett Attendo-hem, har vi tydliga anvisningar om isolering av lokaler och om hur den som blivit smittad och våra andra invånare vårdas tryggt. Du kan du läsa mer på vår webbplats här (på finska).

Hempermission är förbjudet för invånare i Attendo-hem förutom för våra klienter inom barnskyddet. Detta kan kännas svårt om man tidigare har besökt hemmet ofta. Riktlinjen gäller alla våra boendeenheter. Den utgår från lagen om smittsamma sjukdomar, den finska regeringens uppmaning att begränsa sociala kontakter samt flera städers och sjukvårdsdistrikts riktlinjer om att tills vidare förbjuda hempermission. Förbudets syfte är att skydda människor som tillhör riskgrupper och förhindra spridningen av coronaviruset såväl i Attendo-hemmen som i hela Finland. Om en invånare trots förbudet åker på hempermission, är det inte nödvändigtvis möjligt att återvända.

Under undantagstillståndet håller vi Attendo-hemmens ytterdörrar låsta. Dessutom rekommenderar vi starkt att man högst lämnar Attendo-hemmet för att vistas på gården. Detta beslut gäller inte handikappservicens egen dagverksamhet som leds av våra anställda.

Du kan alltid kontakta oss om du vill fråga hur det går. Du når oss bäst via telefonnumret till ditt eget Attendo-hem.

Med vänlig hälsning

Attendos personal