• Vaihda kieli

Attendo Castren

Jakobstad · Servicehem · Mentalvårdsrehabilitering · Lindrigt utvecklingsstörda

Attendo Castrén öppnade hösten 2007 I Jakobstad och erbjuder stegvisrehabiliterande, boende- och stöd tjänster på båda inhemska språken för mentalvårdsklienter samt lindrigt utvecklingsstörda. Vid servicehemmet finns 22 boende platser med dygnetrunt vård.

Verksamhetschefer

Anna Kronholm

Telefon: 044 7800 452

Jag är anträffbar vardagar kl. 7-15

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Verksamhetschef
Anna Häggman
anna.haggman@attendo.fi

 

Bodendets kontaktnummer

Handledare 24/7
Tel. 044 7800 476

Dagverksamhet och rehabilitering
Tel. 044 7800 750

Telefon: 044 7800 476

Adress

Castréninkatu 10 A, 68600, Pietarsaari

Mer information om Attendo Castren

Attendo Castrén - individuellt hem

Attendo Castrens boenden behöver ej anstaltsvård men klarar sig inte heller att bo ensam. Med varje boende görs det upp en individuell vårdplan tillsammans med boende, anhörig och socialen. I vårdplanen tas hänsyn till boendens livshistoria, vanor, önskemål och behov. Vårdplanen uppdateras regelbundet och oftare vid behov, vårplanen är riktlinjen för boendens rehabilitering och boende. 

Hemtrevligt boende

Varje boende har ett eget rum som man får inreda enligt eget önskemål. Servicehemmet har ett helt  höghus i trevåningar till sitt befogande. I de två översta våningarna finns effektiverat boendeservice och I bottenvåningen finns fyra stödlägenheter, bastu och tvättstuga. Utrymmena är tillgängliga även för lätt rörelsehindrade personer.

Mångsidig service

I närheten av servicehemmet finns en butik och Jakobstads centrum är på gångavstånd från servicehemmet. I området finns även bra rekreations- och fritidsmöjligheter, t.ex. finns Björnholms stranden, där man kan simma och fiska, på gångavstånd.

Professionell personal

Till personalen hör servicehemmets chef, sjukskötare, socionom, sju handledare, två hemhjälpare som städar och lagar mat. Personalen är på plats dygnet runt. Servicehemmet har en egen läkare från Malmska social och hälsovårdsverk, han besöker servicehemmet en gång i månaden men går att nås även via telefon på vardagarna av personalen.

Dagverksamhet och hemrehabilitering

På Attendo Castren har vi utveklat våran egen dagverksamhet och hemrehabilitering i flera år. Dagverksamheten finns i en uthyrd trerummare i huset bredvid servicehemmet. I dagverksamheten ordnas det olika gruppaktiviteter i mindre grupper tex. kockgrupper, kvinno- samt karagrupp. Hemrehabiliteringen hjälper personer att klara sig självständigt i vardagen i eget hem. Vi hjälper t.ex. med att laga mat, matuppköp, sociala ärenden och annat som hemrehabilteraren behöver.