• Vaihda kieli

Attendo Lilla Ro

Äldre personer · Serviceboende för äldre · Vårdhem Pargas · Åldringshem Pargas

Attendo Lilla Ro Hemmet är ett trivsamt litet vårdhem för 30 boende, och erbjuder service speciellt för minnessjuka. Personalen är tvåspråkig.

Vårdhemsföreståndare

Henriette Schmidt-Fjäder

Henriette Schmidt-Fjäder

Telefon: 044 4943591

Hej, jag heter Henriette Schmidt-Fjäder. Ring och fråga mer om Attendo Lilla Ro Hemmet.

Adress

Norrgårdsvägen 4, 21600 Parainen

Mer information om Attendo Lilla Ro

Kortfattat om vårdhemmet

  • Attendo Lilla Ro Hemmet ligger ett par kilometer från Pargas centrum, mitt i vacker skärgårdsnatur
  • Invånarna uppmuntras till samvaro och delaktighet
  • Utomhusvistelse är en naturlig del av daglig verksamhet
  • Var och en har en egenvårdare och en personlig vård- och serviceplan

Eget Hem

  • Attendo Lilla Ro Hemmet har 30 rum
  • En del av rummen är för två personer
  • Attendo Lilla Ro Hemmet har trivsamma sällskapsrum och en stor, gemensam matsal

Aktiviteter i vårdhemmet

• En meningsfull och aktiv vardag bibehåller funktionsförmågan och främjar välbefinnandet hos våra invånare. Vi uppmuntrar till självständighet och erbjuder en hel del glädjande, intressanta och smarta aktiviteter. Var och en kan välja aktiviteter efter eget tycke och förmåga.
• Vi erbjuder invånarna en värdefull vardag och delaktighet
• Utomhusvistelse, personlig aktivitet och gruppverksamhet är viktiga för oss. Vi erbjuder gymnastik, spel, bakning, utflykter och biokvällar.
• Fotvårdare och frisör besöker vårdhemmet, och deras service erbjuds till självkostnadspris
• Motion som bibehåller funktionsförmågan är en viktig del av invånarnas vardag
• Vårt mål är att livet för de boende ska till sin kvalitet och innehåll påminna om livet innan de flyttade hem till oss
• Vi samarbetar aktivt med de anhöriga