• Vaihda kieli
  • Attendo Kaarlentupa

Attendo Kaarlentupa

Vasa · Servicehem · Utvecklingsstörda · Äldre personer

Servicehemmet Kaarlentupa är ett servicehem med 78 platser för äldre personer och dementa. I hemmet ingår Annas, Elsas, Idas, Fannys och Katariinas kammare. Fannys kammare är avsedd för utvecklingsstörda. Servicehemmet Kaarlentupa ligger i Melmo, nära Vasas tjänster.

Verksamhetschefer

Minna Aro

Telefon: 044 780 0729

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Annan kammari puh. 044 7800 734

Katariinan kammari puh. 044 7800 733

Elsan kammari puh. 044 7800 732

Idan kammari puh. 044 7800 730

Fannyn kammari puh. 044 7800 731

Telefon: 24/7 p. 044 7800 731

Adress

Tehokatu 10, 65320, Vasa

Mer information om Attendo Kaarlentupa

Attendo Kaarlentupa – 5 kamrar

Servicehem Kaarlentupa består av fem skilda enheter – kamrar, som heter Idas, Fannys, Elsas, Katariinas och Annas kammare. Idas kammare betjänar fullständigt svenskspråkiga invånare, och personalens arbetsspråk är svenska. Fannys kammare har däremot utvecklingsstörda finskspråkiga invånare.  Elsas, Katariinas och Annas kammare är avsedda för finskspråkiga invånare eftersom i de tre kamrarna är personalens arbetsspråk finska.

Att bo i Kaarlentupa

I varje kammare har invånaren ett eget rum, som får inredas och möbleras med egna möbler och ägodelar. Servicehemmet har även sammanlagt fyra rum för två personer, vilka är avsedd för par och syskon. Kamrarna har trivsamma gemensamma utrymmen där invånarna kan ta det lugnt och koppla av. Varje kammare har sin egen gård som möjliggör trygg utevistelse året runt. I hemmets kök tillredas sund vardagsmat, och invånarnas önskemål tas i beaktande.

Intervallperioder

De flesta invånare i Kaarlentupa bor i servicehemmet långvarigt, men också kortvarig rehabilitering, till exempel en intervallperiod, är möjlig i Kaarlentupa. Intervallperioderna är avsedda för boende och rehabilitering till exempel då när närståendevårdaren är på ledighet, efter en lång vistelse på sjukhus eller som stöd för att klara sig hemma. Målen för intervallperioder ställs upp alltid så att de motsvarar klientens behov så mångsidigt som möjligt.

Individuell rehabilitering

Alla invånare möts som individer i Attendo Kaarlentupa. Planmässig vård och omsorg i hemmet baserar sig på att känna till invånarens levnadsberättelse och förmågor. Varje invånare har en egenvårdare som ansvarar för genomförandet av den individuella rehabiliteringsplanen. Hemmets mångprofessionella personalen tar hand om invånarnas hygien, medicinering, byk och städning. All verksamhet i Kaarlentupa syftar på att aktivera invånarna att röra på sig och göra saker i vardagen så självständigt och aktivt som möjligt.

Tjänster i Kaarlentupa

Doctacon-läkartjänster finns till vårt förfogande för de äldre.  Invånarna har möjlighet att delta i olika aktiviteter som ordnas i hemmet, enligt sin egen lust och sina resurser. Invånarnas önskemål och intressen beaktas i planeringen av aktiviteter. I aktiviteterna ingår till exempel olika dans-, konst-, motion- och samtalsgrupper. Även de närstående är välkomna att delta i hemmets vardag och rehabilitering. Terminalvård är också en naturlig del av servicehemmets tjänster.