• Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-03
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - mikeva-header-nurmelakodit
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-12
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-11
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-10
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-09
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-08
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-06
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-05
  • Attendo Nurmelakoti - slideshow - Hoivaan-Hoivapalvelut-Nurmelakodit-04

Attendo Nurmelakoti

Mikeva Nurmelakodit on Pihtiputaalla toimiva mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluiden koti 16:lle asukkaalle.

Aluejohtaja

Jaana Manninen

Puhelin: 040 1969 560

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat
puh. 0400 938 929

Puhelin: 401969560
Sähköposti: jaana.manninen@mikeva.fi

Osoite

Nurmelanpolku 4, 44800, Pihtipudas

Lisätietoja

Mikevan Nurmelakodit tarjoaa asumis-, kuntoutus ja kotihoidonpalveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Nurmelakodit on toiminut jo vuodesta 1998 lähtien Pihtiputaalla, osoitteessa Nurmelanpolku 4, Pihtipudas. Alkujaan kodin nimi on ollut Pihtiputaan Palvelukoti Oy, sittemmin Hoivaan Hoivapalvelut Oy ennen kuin koti siirtyi syksyllä 2016 osaksi Mikevaa ja sai nimekseen Nurmelakodit.

Nurmelakodit - Hyvän Olon koti

Asumispalvelut perustuvat kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin. Asuminen tapahtuu palvelukotien asuinyhteisöissä tai tukiasunnoilla. Yhteisössä asuttaessa kuntoutujan käytettävissä ovat oman huoneen lisäksi yhteiset oleskelu-, ruokailu-, keittiö- ja saniteettitilat. Tukiasunnot ovat rinnastettavissa rivi- tai kerrostaloasumiseen, jossa jokaisella kuntoutujalla on oma yksiö tai kaksio. Tilat ovat valmiiksi kalustettuja ja sisustettuja mutta kuntoutujat voivat tuoda huoneisiin myös omia kalusteita tai halutessaan kalustaa asunnon kokonaan omilla tavaroillaan.

Erilaisuutta arvostaen

Nurmelakodissa huomioidaan jokainen kuntoutuja ainutkertaisena yksilönä, jonka erilaisuutta kunnioitetaan. Kodin toiminnan tavoitteena on vastata kuntoutujien yksilöllisiin hoidollisiin tarpeisiin ja tarjota hyvän elämän perusteet turvallisessa, inhimillisessä ja viihtyisässä asuinympäristössä. Kuntoutujien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan ja palvelut suunnitellaan yhdessä kuntoutujien, heidän läheisten sekä hoitoverkoston kanssa. Yhteisössä työskentelee 9 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista; kuten sairaanhoitajia, sosionomi, lähihoitajia, lähiavusta sekä ateriapalvelujen työntekijä. Lisäksi moniammatillista ja osaavaa tiimiä täydentävät säännöllisesti opiskelijat ja kesätyöntekijät. Kodilla onkin ”hyvä tekemisen meininki”.

Tavoitteellista kuntoutusta

Kodissa tuetaan kuntoutujien elämänhallintaa ja pyritään vahvistamaan kuntoutujien minäkuvaa, itsetuntoa ja motivaatiota kuntoutumiseen. Kuntoutujan tukena on nimetty omaohjaaja, jonka johdolla laaditaan yksilöllinen kuntoutusuunnitelma. Kuntoutuksen keskeisinä tavoitteina ovat arkielämän ja sairauden hallinta sekä yhteiskuntaan sijoittuminen. Ohjauksessa painotetaan kuntoutujalähtöistä, kuntoutujien voimavaroja ja osallistumista tukevaa ajattelu- ja toimintatapaa. Palvelun lähtökohtina ovat hyvinvointi, itsemääräämisoikeus, vastuullisuus, osallisuus ja kuntoutujaa arvostava palveluhenkinen toimintatapa.

Yhteisöhoidollista arkea

Kodeissa toteutettava kuntoutumisen ohjaus perustuu yksilöllisten työskentelymallien lisäksi yhteisöhoidollisiin periaatteisiin. Yhteisöhoidon tavoitteena on psyykkisesti eheä, itseensä luottava, aktiivinen ja vastuuntuntoinen ihminen. Yhteisöhoidon arvoja ovat turvallisuus, oikeudenmukaisuus, kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus. Koko yhteisö, henkilökunta ja kuntoutujat, ovat mukana päivittäisessä toiminnassa. Kuntoutujat osallistuvat kaikkiin kodin toimintoihin ja yhteiseen päätöksentekoon kykyjensä mukaisesti. Nurmelakodissa kunnioietaan jokaisen omaa henkilökohtaista tilaa ja oikeutta yksinäisyyteen. Arkea kodeissa ohjaavat käytännönläheiset päiväohjelmat. Ohjelmat sisältävät kuntoutujien yhteisiä vastuualueita, kuntouttavia kodin töitä, päiväryhmiä sekä jokaisen omia tehtäviä, kuten päivä- tai työtoiminta ja henkilökohtaisten asioiden hoitamisen.

Aktiivista arkea

Yhteistyötä tehdään sairaaloiden, terveyskeskusten ja avopalvelujen kanssa. Yhteistyön tavoitteena varmistaa, että kuntoutujat saavat tarvitsemansa oikea-aikaisen avun ja että palvelukokonaisuudesta muodostuu kuntoutujien kannalta tarkoituksenmukainen. Myös kela, kansalaisopistot, seurakunnat ja alan yhdistykset osallistuvat kodin toimintaan. Kuntoutujia kannustetaan osallistumaan matkoille, retkille, virkistys – ja koulutustilaisuuksiin sekä kuntoutumiskursseille. Omaiset ja ystävät voivat vierailla kodeissamme ja osallistua mahdollisuuksiensa mukaan läheisensä hoitoon ja kuntoutukseen. Virkistystoimintana järjestetään erilaisten teemojen mukaisia juhlia, tapahtumia, vierailuja ja retkiä. Kodilla tuetaan ja kannustetaan kuntoutujia osallistumaan myös erilaisiin kodin ulkopuolisiin vapaa-ajan toimintoihin ja harrastuksiin.