• Attendo Pajuluoma - slideshow - SjkAalto-885x590px
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - SjkAalto
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - SjkAalto-piha
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - SjkAalto-keittiö
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - Sjk-Aalto
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - Aalto-muokattu
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - P7110229
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - P7110166
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - P7110219
 • Attendo Pajuluoma - slideshow - P7110157

Attendo Seinäjoen Aalto

Attendo Seinäjoen Kuntoutusyksikkö Aalto on kuntouttavia asumispalveluja tarjoava yksikkö 18-30-vuotialle nuorille aikuisille.

Yksikön johtaja

Minna Haukilehto

Puhelin: 044 7800 821

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ohjaajat: 044 7800 458
Kotikuntoutus Lautturi: 044 7867 940
Ohjaajat: 044 7800 458
Kotikuntoutus Lautturi: 044 7867 940

Osoite

Leimakirveentie 8 B, 60200, Seinäjoki

Lisätietoja

Kuntoutusyksikkö Aalto on kuntouttavia asumispalveluja 2-portaisesti tarjoava yksikkö 18-30 -vuotialle nuorille aikuisille. Kuntoutusyksikkö Aalto sijaitsee Seinäjoella Pajuluoman asuinalueella, osoitteessa Leimakirveentie 8, Seinäjoki. Seinäjoen keskustan palvelu- ja harrastemahdollisuudet ovat lähellä, lisäksi julkisen liikenteen yhteydet kodilta ovat hyvät. 

 

Kuntoutusyksikkö Aalto - Hyvän Olon koti

Aalto tarjoaa ympärivuorokautista kuntouttavaa asumispalvelua 15:lle nuorelle kolmessa viiden asukkaan solussa. Soluissa jokaisella kuntoutujalla on oma huone, jonka saa kalustaa mieleisekseen. Kuntoutusyksikkö Aalto on rakennettu 2014 huomioiden nuorten yksityisyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöhoidolliset tarpeet. Viereisistä luhtitalosta on kuntoutujan mahdollista vuokrata asunto. Näihin kuin myös muihinkin yksityisiltä vuokrattuihin asuntoihin on myös mahdollista yhdistää Aallon tukipalvelut tukemaan itsenäistä asumista.

Kokonaisvaltaista kuntoutumista

Tavoitteena on osallistuttaa ja motivoida nuori omaan kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen ja löytää ratkaisuja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan oma yksilöllinen viikko-ohjelma, mikä perustuu yhdessä laadittuun & RAI-arviointiin perustuvaan kuntoutussuunnitelmaan. Yksikön toiminnassa painottuu toiminnallisuus, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja hyvä olla -arvo. Nämä tukevat kokonaisvaltaista kuntoutumista ja osallisuutta. Yhteisössä harjoitellaan myös elämän- ja arjenhallintataitoja tukemaan itsenäiseen asumiseen siirtymistä.

Kotikuntoutus Lautturi

Kuntoutusyksikkö Seinäjoen Aallon palvelukokonaisuuden ja -ketjun jatkona toimii kotikuntoutus Lautturi. Tavoitteena on saattaen tarjota yhteisöasumisesta omilleen muuttavalle nuorelle sellainen tuki, että itsenäinen asuminen saadaan turvallisesti käynnistettyä tiiviissä yhteistyössä muun verkoston kanssa. Aalto tarjoaa kuntoutujilleen kotikuntoutuspalvelua koti- ja/tai päiväkäynteinä. Nuoret kohdataan heidän omassa toimintaympäristössään, jolloin on mahdollista tukea kuntotujalähtöisesti niitä asioita, jotka eivät muuten itsenäisesti sujuisi. Kotikäyntien tavoitteet pohjautuvat yhdessä laadittuun kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan.

Ammattitaitoinen henkilökunta

Aallossa työskentelee vastaavan ohjaajan ja kotiavustajan lisäksi 7,5 ohjaajaa ja kotikuntoutus Lautturissa työskentelee yksi ohjaaja. Henkilökunta edustaa moniammatillisesti sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä. Yksikössä työskentelee myös kotiavustaja. Lääkäripalvelut jokaisen kuntoutujan oman hoitokontaktin kautta, tarvittaessa lääkäripalvelut ostetaan yksityiseltä. Henkilöstön erityisosaamista käytetään virike- ja ryhmätoiminnan järjestämisessä, mutta myös ostetaan suunnitelman mukaisia palveluja ulkopuolelta.

TutKA-jakso

Aallossa on mahdollisuus toteuttaa myös TutKA-jaksoja (tutkimus-, konsultointi- ja arviointijaksoja). Kohderyhmänä aikuisväestö, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia, haasteita elämän- ja arjenhallinnassa ja/tai läheis- ja hoitoverkostolla on huoli asianomaisen voinnista ja toimintakyvystä. Jakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan kokonaistilanne sekä palveluntarve moniammatillisen ja kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Arviointiin osallistuu jakson aikana asiakas sekä hänen tukiverkostonsa.

Palveluntarpeen arvionti

TutKA-jakso voidaan toteuttaa myös sairaalasta kotiutuvan potilaan kohdalla palvelutarpeen arvioimiseksi ja/tai elämäntilanteen uudelleen järjestämiseksi. TutKA:n toiminta-ajatuksena on asiakaslähtöisyys, edellytyksenä onnistuneelle jaksolle on tutkittavan oma motivaatio. TutKA kestää vähintään 5 viikkoa, määräytyen tarpeen ja lähtötilanteen mukaan. Jakson aikana tutkittava asuu asumispalveluyksikössä osallistuen sekä arjen toimintoihin ja askareisiin että virike- ja ryhmätoimintoihin.

Voinnin ja toimintakyvyn seuranta

Jakson aikana tehdään alkukartoitus, sosiaalisen tilanteen- ja terveydentilan kartoitus, kotikäynti, oma-arvioinnit, muistitesti ja psykiatrisen avohoidon RAI-arviointi. Jakso sisältää myös voinnin ja toimintakyvyn päivittäistä havainnointia. TutKA-jakso päättyy verkostopalaveriin ja se sisältää kirjallisen loppuraportin jatkosuosituksineen. Loppuarviointia voidaan hyödyntää kuntoutussuunnitelman ja/tai palvelusuunnitelman laatimisessa.

Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) toteutuminen Kuntoutusyksikkö Aallossa

Yksikkömme sisällä toimii 6 paikkainen jatkuvasti täydentyvä DKT-hoito-ohjelma. Yksikkömme koulutettu henkilökunta on vastuussa hoito-ohjelman toteuttamisesta ja kehittämisestä.  DKT on suunnattu erityisesti epävakaata persoonallisuushäiriötä sairastaville henkilöille, joilla näyttäytyy toimimatonta tunnesäätelyä mm. itsetuhoisuutena, syömisen haasteina, päihdeongelmina ja ihmissuhdeongelmina. Hoidossa on tarkoitus, että henkilö oppii hyväksymään itsensä, ymmärtämään omaa käyttäytymistään ja jatkuvasti opettelee uutta käytöstä tuhoisien toimintojen tilalle.

Hoito-ohjelma sisältää 5 osa-aluetta, jotka ovat:

 • Taitoryhmä, jossa harjoitellaan ryhmässä manuaalin mukaisesti taitoja 1 x vko
 • Yksilötapaamiset, jossa vahvistetaan muutosmotivaatiota 1 x vko
 • Jatkuva taitovalmennus tilanteisiin, joissa henkilö tarvitsee valmennusta yleistääkseen taidot tilanteisiin(puhelimitse tai yksikössä)
 • Perheinterventiot tarpeen mukaan mahdollistavat ympäristöön vaikuttamisen

Tiimikonsultaatio, jossa henkilöstö lisää omaa taidokkuuttaan ja motivaatiota.

Hoito-ohjelmaan ohjautuvat henkilöt ovat Aallon asiakkuudessa olevia nuoria aikuisia, jotka ovat joko Aallon asukkaita tai Lautturin toiminnan alla. Hoito-ohjelmaan tullessa olemme yhteydessä henkilön hoitavaan tahoon. Järjestämme hoito-ohjelmaa edeltävät pre-treatment tapaamiset, joissa henkilön haasteet käsitteellistetään DKT-hoidon mukaisesti ja selvitämme onko hoito-ohjelma kyseisessä tilanteessa paras vaihtoehto. Pre-treatment tapaamisia järjestetään yleensä 1-3 krt.

Hoito-ohjelman lisäksi yksikössämme pyörii viikottainen DKT-taitoryhmä, jossa mahdollista harjoitella DKT:n taitoja ilman hoito-ohjelmassa olemista. Kyseinen ryhmä on kestoltaan lyhyempi eikä vaadi sitoutumista. 2018 aikana yksikössämme alkaa toimia erilaiset DKT:n yksittäisiä osa-alueita käyvät ryhmät mm. riippuvuusryhmä ja erilaiset täydentävät ryhmät.