Perhehoitajaksi?

Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa ei ole mahdollista. Lapsi muuttaa tulevaan sijaisperheeseen perheenjäseneksi. Sijaisperheeksi haluamme tavallisia perheitä, ei supersankareita.

Edellytyksenä on, että sijaisperheeksi ryhtyvien oma parisuhde ja elämänhallinta ovat tasapainossa. Lapselle tulee olla aikaa ja tilaa. Sijaisperheellä tulee olla valmiutta toimia yhteistyössä lapsen biologisen perheen ja viranomaisten kanssa. Attendon perhehoitopalvelut tukevat sijaisperheitä tärkeässä tehtävässä. Ennen lapsen tuloa perheeseen, sijaisperhe käy läpi PRIDE-valmennuksen, joka antaa valmiudet uudenlaiseen perhe-elämään.  Mikäli perhe valmennuksen jälkeen päättää ryhtyä sijaisperheeksi saa jokainen perhe tehdä kasvatustyötä henkilökohtaisen työntekijänsä tukemana. Sijaisperhettä koulutetaan PRIDE-valmennuksen jälkeen perheen tarpeiden mukaisesti.

Attendon perhehoitopalveluiden oma lastensuojelun ammattilainen on tavoitettavissa puhelimitse. Perheillä on myös käytettävissä perhetyöntekijä esimerkiksi arkiseen apuun, perheen kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. Perheillä on myös mahdollisuus vertaistukeen Attendon perhehoitopalveluiden perheiden kanssa ja Perhehoitoliiton alueellisten yhdistysten perheiden kanssa. 

Toimeentulo

Attendo varmistaa perheen taloudellisen hyvinvoinnin. Taloudellisen tuen ansiosta toinen perheen vanhemmista voi työskennellä täysipäiväisesti kotona lasten kanssa. Toisen vanhemman poisjääminen ansiotyöstä on mahdollista Attendon kautta sijaisperheeksi ryhtyville.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää sijaisperheenä toimimisesta, ota yhteyttä.