Perhehoito - tietoa kunnille

Attendolla on kokemusta lastensuojelusta sekä sijaishuoltoyksiköiden osalta että Kuntaturva kokonaisulkoistuksien kautta kunnallisesta lastensuojelusta 5 kunnan osalta jo vuodesta 2008. Ruotsissa olemme olleet mukana perhehoidossa jo pitkään. Tarjoamme kunnille ja sosiaalitoimille kokonaisvaltaisen perhehoitopaketin. Palveluumme sisältyy perheiden rekrytointi, koulutus ja tukipalvelut. Kannamme vastuun sijaisperheiden kouluttamisesta, työnohjauksesta ja muista tukipalveluista koko hoitosuhteen ajan. Palvelumme helpottaa merkittävästi kuntia perhehoidon järjestämisessä ja organisoimisessa. Haluamme toimia kuntien kumppanina myös perhehoidon järjestämisessä.

Palveluihimme kuuluu myös tukiperhetoiminta, joita voidaan tarjoa sosiaali- tai avohuollon tukitoimena perheille ja lapsille.

Varmistamme onnistuneet sijoitukset

Tavoitteemme on toteuttaa onnistuneita sijaisperhevalintoja. Ensimmäisen sijoituksen pitäisi olla onnistunut ja tarvetta lapsen uudelleensijoitukselle ei pitäisi olla. Tämä periaate on lapselle inhimillisin vaihtoehto ja  vähentää lapsien laitossijoituksia.

Lapsen sijoitus sijaisperheeseen on lapselle tutkimustenkin mukaan parempi ratkaisu kuin laitokseen sijoittaminen. Perheeseen sijoittaminen on myös kustannustehokkaampi vaihtoehto kunnalle. Attendo on mukana muuttamassa suomalaisen sijaishuollon rakennetta ja purkamassa laitoshoitoa.