Sijaisperhetoiminta

Perheen hyvinvointi on lapsen kehitykselle tärkeintä. Sijaisperheeksi ryhtyminen Attendon perhehoitopalveluiden kautta on turvallinen ja hyvin tuettu vaihtoehto toimia sijaisperheenä.

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa sijaisvanhempien luona. Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.

Ennen lapsen tuloa perheeseen, sijaisperhe käy läpi PRIDE-valmennuksen, joka antaa valmiudet sijaisperheenä toimimiseen.  Mikäli perhe valmennuksen jälkeen päättää ryhtyä sijaisperheeksi saa jokainen perhe tehdä kasvatustyötä henkilökohtaisen työntekijänsä tukemana.

Sijaisperheen tukena on oma lastensuojelun ammattilainen, joka on tavoitettavissa puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Perheillä on myös käytettävissä perhetyöntekijä. Perheillä on mahdollisuus vertaistukeen muiden Attendon perhehoitopalveluiden perheiden kanssa ja Perhehoitoliiton alueellisten yhdistysten perheiden kanssa. Tuemme vahvasti perhehoitajien jaksamista haastavassa työssään.

Attendon perhehoitopalvelut varmistavat sijaisperheen taloudellisen hyvinvoinnin. Taloudellisen tuen ansiosta toinen perheen vanhemmista voi työskennellä täysipäiväisesti kotona, sijoitettujen lasten kanssa. Toisen vanhemman poisjääminen ansiotyöstä on siis mahdollista kauttamme sijaisperheeksi ryhtyville.

Perheet ovat myös oikeutettuja vapaapäiviin, mikä edistää selkeästi työssä jaksamista. Sijaisvanhemman työtä voi siis verrata tavalliseen ansiotyöhön.