• Attendo Sirkantupa - slideshow - Sirkan-tupa-01
  • Attendo Sirkantupa - slideshow - Sirkan-tupa-03
  • Attendo Sirkantupa - slideshow - Sirkan-tupa-02
  • Attendo Sirkantupa - slideshow - Sirkan-tupa-header-03

Attendo Sirkantupa

Jalasjärvellä sijaitseva Sirkantupa tarjoaa asumis- ja kuntoutuspalveluita 24 asukkaalle, joilla on mielenterveys- tai muita ongelmia, ja jotka eivät selviydy normaalin ympärivuorokautisen yksikön tuella .Sirkantupa on keskittynyt haastavakuntoisiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin.

Palvelukodin päällikkö

Susanna Hyövälti

Puhelin: p. 044 764 8815

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ryhmäkoti Pulmu: p. 044 353 1570
Ryhmäkoti Sirkku: p. 044 578 1370
Puhelin: 044 353 1570
Ryhmäkoti Pulmu: p. 044 353 1570
Ryhmäkoti Sirkku: p. 044 578 1370

Osoite

Ramppi 1, 61600, Jalasjärvi

Lisätietoja

Sirkan tupa on alkuvuodesta 2016 Jalasjärven keskustan viihtyisälle alueelle avautunut asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava koti henkilöille, joilla on mielenterveydellisistä tai muista syistä johtuvia haasteita itsensä ja/ tai arjen hallinnassa. Koti sijaitsee osoitteessa Ramppi 1, Jalasjärvi. Sirkan tuvassa on 22 yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone. Huoneet on sijoitettu kahteen 12 hengen soluun. Jokaisessa asukashuoneessa on oma suihku ja wc. Lisäksi molemmissa soluissa on yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä tilat yhteiseen ajanviettoon ja yhteiskäytössä olevat saunatilat.

Asukkaat

Asukkailla on haastetta kokonaisvaltaisessa toimintakyvyssä, rajoitteita normaalissa vuorovaikutuksessa ja haasteellista käytöstä, joista johtuen asuminen perinteisessä ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoavassa yksikössä ei ole mahdollista. Sirkan tuvan asukkaiden kyky huolehtia itsestään sairauden tai jonkin muun syyn takia on alentunut tai toimintakyky on heikentynyt niin, ettei itsenäinen arki ole mahdollista.

Sirkan tupa kuntouttaa yksilöllisesti

Kuntoutujien päivää rytmittävät kodin tavanomaiset askareet. Ammattitaitoinen henkilökunta on kodissa paikalla vuorokauden ympäri. Yksikön korkea henkilöstömitoitus mahdollistaa mielekkään elämänsisällön ja kuntouttavan työn toteutumisen asukkaiden elämässä.

Viriketoiminta

Sirkan tuvassa eletään monipuolista ja elämänmakuista arkea. Viriketoiminta suunnitellaan asukas- ja työyhteisön yhteistyönä, jokaisen taitoja, mielenkiinnonkohteita ja voimavaroja hyödyntäen. Viriketoiminnan suunnittelun pohjana on juhlapyhä- ja tapahtumakalenteri, johon lisätään kuntoutujien toiveet retkistä, tutustumiskäynneistä tai muista yhteisistä hetkistä. Myös asukkaan sosiaalinen verkosto huomioidaan toimintaa järjestettäessä, mahdollistaen yhteiset kokoontumiset ja kuulumisten vaihdon. Asukkaille tarjotaan esimerkiksi käsityö-, musiikki- ja elokuva- sekä liikuntaryhmiä. Aktiviteetit perustuvat asukkaiden toiveisiin.

Voimavarat arjen toiminnan lähtökohtana

Kodin asukkaat voivat harrastaa ja osallistua yhteiskuntaan omien toiveiden ja voimavarojen mukaisesti. Ohjelmaa järjestetään niin yksilö- kuin ryhmätoimintoina tavoitteiden mukaisesti, hetkessä eläen. Yksikön kaiken toiminnan lähtökohta on yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys. Kuntoutujan haasteiden ja voimavarojen arvioinnissa hyödynnämme RAI-arviointia sekä Oma-arviointia. Kuntoutussuunnitelma kulkee rinnalla yksikön päivittäisessä arjessa.

Intervallijaksot

Yksikössä on myös mahdollisuus intervallijaksoihin. Lyhytaikaisjakson aikana kuntoutujalla on mahdollisuus toimintakyvyn ja tukiverkoston arviointiin ja kehittämiseen. Lyhytaikaisjaksolle voi tulla: - Suoraan sairaalasta akuutin hoitovaiheen jälkeen kuntoutumaan takaisin kotiin - Tehojaksolle, kun toimintakyky on heikentynyt ja kotona selviytyminen muuttunut haasteelliseksi - Omaishoitajien vapaiden ajaksi tai kuntouttavalle lomajaksolle

Sirkan tuvan arvot

Kodin toiminta on luonteeltaan luotettavaa, kokonaisvaltaista ja läpinäkyvää. Arvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, tasavertaisuus ja turvallisuus. Tuvassa jokainen asukas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka elämäntarina, tarpeet ja toiveet huomioidaan osana kodin arkea. Kodin ovet ovat avoinna perheille, tuttaville ja muille tärkeille tukiverkostoille, asukkaan toiveet huomioiden.   

Tästä voit tutustua omavalvontasuunnitelmaamme.