Attendo lukuina

 Attendo Suomi – konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut vuonna 2018:

  • Liikevaihto vuonna 2018 oli 450,3 miljoonaa euroa
  • Liikevoitto (EBIT) oli 24,5 miljoonaa euroa ja 5,4% liikevaihdosta.
  • Tilikauden tulos oli 16,0 miljoonaa euroa ja 3,6% liikevaihdosta.
  • Nettovelka (korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla) oli tilikauden lopussa 93,4 miljoonaa euroa.
  • Konserni tuotti toiminnallaan Suomeen erilaisia veroja (yhteisövero, varainsiirtovero, kiinteistövero, arvonlisäverot) 33 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 konsernin bruttoinvestoinnit Suomeen olivat 155 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Attendon käytössä olevan rakennuskannan hankinta-arvo on noin 1,3 miljardia euroa, johon sisältyvän arvonlisäveron osuus on noin 300 miljoonaa euroa.
Attendo Suomi – konsernin tilikauden 2018 luvut ovat jatkuvien liiketoimintojen lukuja ilman vuonna 2018 myytyjä terveyspalveluliiketoimintoja ja myydyistä liiketoiminnoista saatua myyntivoittoa. Luvut on laadittu IFRS standardin mukaisesti.

 Attendo on Tukholman pörssissä noteerattu pörssiyhtiö, joka julkaisi 14.2.2019 konsernin vuosiraportin 2018. Konsernin Investor Relations –sivuilla on pörssiyhtiön toimintaan liittyvät olennaiset tiedot.