Attendo työnantajana

Merkityksellistä työtä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen

Attendossa työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia, hoiva-apulaisia, toimintaterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä sekä hallinnon ja ateria- ja puhtauspalvelun ammattilaisia. Lukeudumme suurimpien työllistäjien joukkoon Suomessa ja olemme johtava toimija alalla. Olemme toimineet monessa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavassa asiassa suunnannäyttäjänä. Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme ihmisten hyvinvoinnin eteen.

Meillä työskenteleviä ammattilaisia motivoi halu oppia uutta ja ottaa vastuu omasta työstä. Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä. Ammattitaitoomme kuuluu pientenkin vivahteiden ja tarpeiden havaitseminen, onpa oma työ terveyskeskuksessa, hoiva- tai palvelukodissa, lastensuojelussa tai kotihoidossa. Meitä attendolaisia on Suomessa jo noin 11 000 ja Pohjoismaissa yli 20 000.

Työntekijämme tuntevat kutsumusta tekemäänsä työtä kohtaan ja tehtävämme on tukea heitä ammatillisissa pyrkimyksissä.  Tarjoamme työnantajana vastuullisen ja itsenäisen toimen kehitysmyönteisessä työympäristössä sekä mahdollisuuden kehittyä ja edetä omalla urapolulla kaikissa toimenkuvissa.  Poikkeuksellisen matalan organisaatiorakenteen ansiosta on jokaisella työntekijällä aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.  Meillä esimiehet ja työntekijät voivat myös valita laajasta koulutustarjonnasta oman tehtävänsä ja tarpeensa mukaisia koulutuksia.

Työntekijöiden sitoutuneisuus Attendoon näkyy monin tavoin. Henkilöstö omistaa Attendosta 20 prosenttia. Meillä on henkilöstöomistajia kaikista työntekijäryhmistä ja pyrimme aktiivisesti lisäämään henkilöstön omistusta. Tekemämme työ hyödyttää myös yhteiskuntaa monella tapaa.  Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi toimintamme tuottaa verotuloja Suomeen. Olemme alan suurin yhteisöveron maksaja ja maksoimme yhteisöveroa Suomeen 11 100 000 euroa (2017).

Jos tunnet kutsumusta toimia ihmisten hyvinvoinnin eteen ja vastuu sekä itsenäinen työ motivoivat sinua, saatat olla tuleva attendolainen!