Attendo työnantajana

Merkityksellistä työtä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen

Attendossa työskentelee monen alan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, lähihoitajia, eri alojen sairaanhoitajia, hoiva-apulaisia sekä toimintaterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja hallinnon ja palvelualan ammattilaisia. Lukeudumme suurimpien työllistäjien joukkoon Suomessa ja olemme johtava toimija alalla. Olemme toimineet monessa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavassa asiassa suunnannäyttäjänä. Olemme ylpeitä siitä, mitä teemme ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen.

Meillä työskenteleviä ammattilaisia motivoi halu oppia uutta ja ottaa vastuu omasta työstä. Välitämme asiakkaistamme ja työmme jäljestä. Ammattitaitoomme kuuluu pientenkin vivahteiden ja tarpeiden havaitseminen, onpa oma työ terveyskeskuksessa, hoiva- tai palvelukodissa, kotipalvelussa tai muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa. Meitä attendolaisia on Suomessa jo 7 500 ja Pohjoismaissa yli 20 000.

Työntekijämme tuntevat kutsumusta tekemäänsä työtä kohtaan ja tehtävämme on tukea heitä ammatillisissa pyrkimyksissä.  Tarjoamme työnantajana vastuullisen ja itsenäisen toimen kehitysmyönteisessä työympäristössä sekä mahdollisuuden kehittyä ja edetä omalla urapolulla kaikissa toimenkuvissa.  Poikkeuksellisen matalan organisaatiorakenteen ansiosta on jokaisella työntekijällä aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä johtaa käytännön työssä itseään.  Meillä esimiehet ja työntekijät voivat myös valita laajasta koulutustarjonnasta oman tehtävänsä ja tarpeensa mukaisia koulutuksia. Henkilöstömme osallistuikin vuonna 2016 työnantajan järjestämiin koulutuksiin noin 8 050 koulutuspäivän verran.

Työntekijöiden sitoutuneisuus Attendoon näkyy monin tavoin. Henkilöstö omistaa Attendosta 20 prosenttia. Meillä on henkilöstöomistajia kaikista työntekijäryhmistä ja pyrimme aktiivisesti lisäämään henkilöstön omistusta. Tekemämme työ hyödyttää myös yhteiskuntaa monella tapaa.  Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi toimintamme tuottaa verotuloja Suomeen. Olemme alan suurin yhteisöveron maksaja ja maksoimme yhteisöveroa Suomeen 11 100 000 euroa (2017).

Jos tunnet kutsumusta toimia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin eteen ja vastuu ja itsenäinen työ motivoivat sinua, saatat olla tuleva attendolainen!