Attendo Tampereen tukikodit

Mielenterveyskuntoutuja · Päihdekuntoutujat

Attendo Tampereen tukikodit tarjoavat tuettua asumista tukiasunnoissa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille.

Hoivakodin johtaja

Senni Rönkkö

Senni Rönkkö

Puhelin: p. 044 780 0890

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Puhelin: Ohjaaja Katri p. 044 494 1797 Ohjaaja Margareta p. 044 494 1403
Sähköposti: senni.ronkko@attendo.fi

Osoite

Hannulanpolku 8 A 17 33580 Tampere

Lisätietoja

- Tuettua asumista tukiasunnoissa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille.
- Tukea ja ohjausta itsenäiseen asumiseen, mm. arjentaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin.
- Linnainmaalla uudessa kerrostalossa mo-nipuolisten palveluiden ja hyvien julkisten kulkuyhteyksien läheisyydessä.
- 12 yksiötä.
- Ryhmätoimintaa yhteisissä tiloissa.
- Henkilökunta paikalla arkisin klo 8-18, lauantaisin ja arkipyhinä klo 9-16.
- Tavoitteena vaikuttaa nuoren elämään po-sitiivisesti ja voimavarakeskeisesti.
- Yksilöllisen ohjauksen tavoitteet sovitaan yhdessä ja kirjataan henkilökohtaiseen kun-toutussuunnitelmaan.
- Nuorta autetaan tunnistamaan omia vah-vuuksiaan ja lisäämään valmiuksia, moti-vaatiota ja taitoja pärjätä itsenäisemmässä asumisessa.
- Asuminen on luonteeltaan määräaikaista ja eteenpäin suuntaut