Attendo Terapia Espoo

Terapia Espoo · Toimintaterapia Espoo

Attendo Terapia Espoo tarjoaa eri ikäisille sekä eri elämäntilanteista tuleville asiakkaille yksilömuotoista toimintaterapiaa. Yksikön asiakkaiksi voivat tulla niin nuoret ja lapset kuin aikuiset ja ikääntyneet toimintaterapian asiakkaatkin. Katso alhaalta yksikössä työskentelevien terapeuttien esittelyt ja tiedustele vapaita paikkoja suoraan toimintaterapeuteilta!

Terapia- ja kuntoutuspalveluiden päällikkö

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Department
Nurse 0768000000
Puhelin: Toimintaterapeutti Mimosa Bäckman: 044 7058611, Toimintaterapeutti Anni Saarits: 044 7757642

Osoite

Pyyntitie 5, 02230 Espoo

Lisätietoja

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeutin työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Toimintaterapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, mahdolliset elinympäristön asettamat haasteet tai vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet terapialle. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Suunitelman toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Terapian ja kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Toimintaterapeuttimme työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti. Terapeutin ja asiakkaan välinen luottamukseen ja avoimeen kommunikaatioon perustuva hoitosuhde luo perustan onnistuneelle terapialle ja kuntoutukselle. Terapeuttimme kohtaa jokaisen asiakkaan aina omana yksilönään ja keskittyy asiakkaan tarpeisiin.

Ammattitaitoinen henkilökunta

 Terapeuttimme toteuttavat terapiaa asiakkaiden omissa arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa ja koulussa. Attendolla terapeuttien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ryhmätyöskentelyllä, kollegiaalisella tuella ja työnohjauksella. Attendon arvoja ovat Osaaminen, Sitoutuminen ja Välittäminen - nämä arvot välittyvät asiakkaillemme terapeuttien jokapäiväisen työskentelyn kautta.

Terapeutit

 

Mimosa Bäckman

Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)

044 7058611

mimosa.backman@attendo.fi

 

Minulle toimintaterapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset ja lähiympäristön osallistaminen terapiajakson aikana.  Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja omat tavoitteet luovat terapian suunnan ja antavat sille mielekkyyttä. Valmistuin toimintaterapeutiksi 2015 Metropolian Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen olen työskennellyt lastensuojelun puolella usean vuoden ajan. Minulla on kokemusta erityisesti nuorista, joilla on mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteita. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa.

Työskentelen myös seksuaalineuvojana ja syksystä 2018 alkaen opiskelen seksuaaliterapiaa, jota teen opiskelijahinnalla kesään 2019 asti.

 

Koulutukset

  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
  • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  • Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
  • Taideterapian perusteet -opiskelija 2018 →
  • Seksuaaliterapeutti-opiskelija syyskuu 2018 →

 

 

 

Anni Saarits

Toimintaterapeutti

044 7757642

anni.matto@attendo.fi

 

Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

 

Koulutukset

  • Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
  • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
  • Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
  • Taideterapian perusteet -opiskelija 2018 →