Attendo Terapia Hämeenlinna

Terapia Hämeenlinna · Toimintaterapia Hämeenlinna

Attendon terapia- ja kuntoutuspalvelut Hämeenlinna palvelee asiakkaitaan joko koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä Hämeenlinnan seudulla tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa. Hämeenlinnan terapia- ja kuntoutuspalveluissa asiakkaille tarjotaan monipuolisia, yksilöllisiä ja ammattitaitoisia terapia- ja kuntoutuspalveluita. Yksikössä työskentelevät terapeutit tekevät yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaterapiaa. Katso alhaalta Hämeenlinnassa työskentelevien terapeuttiemme esittelyt.

Toimintaterapeutit

Tavoitettavissa arkisin 8-16!

Mimosa Bäckman p. 044 7058611 Anni Saarits p.044 7757642 Jenny Partanen p. 044 4941751

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

 

 

Puhelin: Terapiapalveluiden johtaja Tuukka Virkkala puh. 044 7800763

Osoite

Hevosmiehentie 15, as 9B 13130 Hämeenlinna

Lisätietoja

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeuttien työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, elinympäristön asettamat vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma.  Kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeuttien työskentelyä ohjaa Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardi ja kuntoutuksen vaikuttavuutta mitataan standardoiduilla menetelmillä säännöllisesti. 

Terapiaan voi saapua itsemaksavana, Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Kelan sopimuskuntamme ovat kaikki Kanta-Hämeen alueen kunnat. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus.

Osaavat ammattilaiset

Attendon ammattitaitoisen terapeutit ovat saaneet koulutuksensa terapiatoimintaan. Terapeutit suunnittelevat asiakkaan kuntoutuksen aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeässä osassa kuntoutuksessa on asiakkaan oman motivaation ja kiinnostuksen löytäminen ja ylläpitäminen. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena yksilönä, jonka toiveita ja tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan. Toimintaterapian tarkoituksena on kehittää tai ylläpitää toimintakykyä asiakkaalle merkityksellisissä paikoissa ja tilanteissa.

Terapeutit

 

 

Jenny Partanen

Toimintaterapeutti

044 4941751

jenny.partanen@attendo.fi

 Kielitaito: Suomi, Englanti

Pidän toimintaterapiassa tärkeänä asiakkaan ja terapeutin välistä yhteistyötä. Koen, että terapiassa asiakas valitsee suunnan ja terapeuttina tehtävänäni on ohjata oikeaan suuntaan antaen keinoja ja ohjaten sopivia harjoitteita valitun tavoitteen saavuttamiseksi. Terapiatyössä vahvuutenani ovat leikki, kädentaidot, keittiötoiminnot ja luonnossa toimiminen. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Opintojeni jälkeen olen työskennellyt lastensuojelussa sekä lääkinnällisen että ammatillisen kuntoutuksen parissa. Kokemusta minulla työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Työssäni olen tehnyt sekä yksilöterapiaa että ohjannut ryhmiä.

 

Koulutukset

 • Yhteisöhoidon perusteet, 2013
 • Neuropsykiatrinen valmentajaopiskelija 2018 → (valmistuminen 5/2019)

 

 

 

Mimosa Bäckman

Toimintaterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)

044 7058611

mimosa.backman@attendo.fi

 Kielitaito: Suomi, Englanti

Minulle toimintaterapiassa ovat tärkeitä onnistumisen kokemukset ja lähiympäristön osallistaminen terapiajakson aikana.  Asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja omat tavoitteet luovat terapian suunnan ja antavat sille mielekkyyttä. Valmistuin toimintaterapeutiksi 2015 Metropolian Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen olen työskennellyt lastensuojelun puolella usean vuoden ajan. Minulla on kokemusta erityisesti nuorista, joilla on mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteita. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa.

Työskentelen myös seksuaalineuvojana ja seksuaaliterapeuttina

 

Koulutukset

 • Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS), 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Mindfulness lasten ja nuorten kuntoutuksen tukena, 2018
 • Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018
 • Seksuaaliterapeutti-opiskelija syyskuu 2018 →

 

 

 

Anni Saarits

Toimintaterapeutti

044 7757642

anni.saarits@attendo.fi

 Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimintaterapiassa koen luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamisen terapeutin ja asiakkaan välille keskeisenä. Haluan toimia mahdollistajana, jonka kanssa asiakas yhdessä etsii ja kokeilee toimintatapoja, jotka mahdollistavat asiakkaalle mielekkään arjen. Erityisesti minua kiinnostaa luovat toiminnot, leikki ja luonnossa toimiminen. Valmistuin toimintaterapeutiksi keväällä 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka jälkeen työskentelin hetken vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen yksikössä ja elokuusta 2015 lähtien olen työskennellyt toimintaterapeuttina. Minulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Minulla on pätevyys tehdä eläinavusteista toimintaterapiaa sekä arvioida ja kuntouttaa lapsia, joilla on pulmia syömisessä ja kasvussa.

 

Koulutukset

 • Neuropsykiatrinen valmentaja, 2017
 • Eläinavusteinen valmentaja, 2018
 • Sequential Oral Sensory (S.O.S.) Approach to Feeding, 2018
 • Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja 2018