Attendo Itä-Suomen Terapia

Terapia Itä-Suomi · Fysioterapia Itä-Suomi

Attendo Itä-Suomen Terapia tarjoaa eri ikäisille sekä eri elämäntilanteista tuleville asiakkaille yksilömuotoista fysioterapiaa. Tarjoamme laadukasta ja ammattitaitoista fysioterapiaa muun muuassa asumispalveluyksiköissä asuville, kotihoidon asiakkaille sekä työikäisten kuntoutukseen. Meillä on vankka fysioterapiakokemus ja koulutustausta erityisesti vaikeavammaisten, neurologisen ja ikääntyneiden kuntoutuksesta sekä kuntouttavan hoitotyön tukipalveluista. Katso alhaalta yksikössä työskentelevien terapeuttien esittelyt ja tiedustele vapaita paikkoja suoraan fysioterapeuteilta!

Terapiapalveluiden johtaja

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Department
Nurse 0768000000
Puhelin: Fysioterapeutti Teemu Peuraniemi 0447734856

Osoite

Soutajantie 3, 71800 Siilinjärvi (Siilinhelmi)

Lisätietoja

Yksilöllistä ja motivoivaa terapiaa

Fysioterapiapalveluissamme korostuu asiakaslähtöinen toimintaideologia, vaikuttavien menetelmien käyttö ja tavoitteellisuus. Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan, läheisen ja mahdollisen hoitoyksikön henkilökunnan kanssa. Näin kuntoutustyöhön saadaan otettua huomioon kokonaisvaltainen toiminta ja siihen soveltuvat tavoitteet. 

Kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä ja terapeutin työskentely on aina asiakaslähtöistä ja luottamuksellista. Terapian suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon asiakkaan elämäntilanne ja -historia, mahdolliset elinympäristön asettamat haasteet tai vaatimukset sekä asiakkaan omat kiinnostuksenkohteet ja tavoitteet terapialle. Terapian tavoitteet määritellään asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa yhdessä ja niiden pohjalta laaditaan terapiasuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Terapian ja kuntoutumisen onnistumisen kannalta asiakkaan omalla motivaatiolla on iso rooli. Terapeutin ja asiakkaan välinen luottamukseen ja avoimeen kommunikaatioon perustuva hoitosuhde luo perustan onnistuneelle terapialle ja kuntoutukselle. 

Voit tulla asiakkaaksemme itsemaksavana tai lääkärin lähetteellä. Useimmiten pidempiaikaisiin kuntoutustarpeisiin on mahdollista saada lääkärin lähete fysioterapiaan, jolloin asiakas saa palvelusta kelan korvausta.

Ammattitaitoinen henkilökunta

 Terapeuttimme toteuttavat terapiaa asiakkaiden omissa arkiympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa ja koulussa. Attendolla terapeuttien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä lisä- ja täydennyskoulutuksilla, ryhmätyöskentelyllä, kollegiaalisella tuella ja työnohjauksella. Attendon arvoja ovat Osaaminen, Sitoutuminen ja Välittäminen - nämä arvot välittyvät asiakkaillemme terapeuttien jokapäiväisen työskentelyn kautta.

Terapeutit

FT (Yamk) Teemu Peuraniemi

Teemu Peuraniemi

Fysioterapeutti, vastaava terapeutti

044 7734856

Kielitaito: Suomi, englanti

Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti ja nykyisin takataskusta löytyy myös Ylemmän ammattikorkeakoulun maisterin paperit kuntoutuksen asiantuntija-tutkinnosta sekä ammatillisen opettajan pätevyys. Elämäntyöni tähän mennessä olen tehnyt liittyen erilaisten neurologisten,- geriatristen- ja työikäisten kuntoutuksen parissa. Eli siis suhteellisen laajalla skaalalla. Vaikka olenkin Helsingistä lähtöisin, on sieluni sykkinyt aina maaseudulle ja alkuperäisiin luontomaisemiin. Minulla on ollut mahdollisuus tehdä työtä luontokuntoutuksen ja maaseutuamme edistävien toimintojen parissa. Pitkä työkokemukseni luontokuntoutuksen saralla on vahvistanut käsitystäni luontoelementtien vaikuttavuudesta ja mahdollisuuksista edistää ihmisen hyvinvointia laaja-alaisesti. Tavoitteenani on omassa työssäni kehittää sosiaali-ja terveyspalveluihin asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia toimintamalleja, jossa yhdistyy voimavaralähtöisyys sekä kokemuksellisuus.