Attendo Terapia Kaarina

Terapia Kaarina · Toimintaterapia Kaarina

Attendo Terapia Kaarina palvelee asiakkaitaan koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä tai terapiapalveluiden omissa vastaanottotiloissa.

Toimintaterapeutit

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Department
Nurse 0768000000
Puhelin: Terapiapalveluiden johtaja Tuukka Virkkala puh. 044 7800763

Osoite

Niemeläntie 3 B, 20780 Kaarina

Lisätietoja

Toimintaterapiasta hyvää oloa

Terapia- ja kuntoutuspalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Kelan vaikeavammaisten avoterapiastandardia. Terapian ja kuntoutuksen kohderyhmänä ovat lapset, nuoret, työikäiset sekä ikääntyneet, joiden toimintakyky ja arjessa suoriutuminen on vaikeutunutta. Terapia- ja kuntoutuspalvelut toteutetaan asiakkaan omassa luonnollisessa arjen toimintojen ympäristössä. Terapia voidaan järjestää esimerkiksi koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä, myös työpaikkakäynnit ovat mahdollisia. Varsinaisen terapian ja kuntoutuksen lisäksi kuntoutujan terapiajakso sisältää asiakkaan oman elin- ja lähiympäristössä toimimisen ja pärjäämisen ohjausta ja neuvontaa. Ympäristön tarkastelun avulla mahdollistetaan kuntoutujan mahdollisimman normaali arki sekä hyvä toimintakyky omassa ympäristössään. Tarvittaessa terapeutti arvioi myös kuntoutujan apuväline- ja asunnonmuutostöiden tarvetta sekä ohjaa apuvälineiden käytön harjoittelussa, arjen toimintojen tukena.

Terapiaan ja kuntoutukseen ohjaudutaan Kelan maksusitoumuksella, terveyskeskuksen tai vakuutusyhtiön maksusitoumusasiakkaana. Kelan sopimuskuntamme ovat: Turku, Kaarina, Parainen, Raisio, Naantali, Rusko, Lieto, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Aura, Paimio, Salo ja Sauvo. Lisätietoja Kelan kuntoutuksesta löydän osoitteesta https://www.kela.fi/kuntoutus. Myös itsemaksavat asiakkaat ovat Attendo Terapia Kaarinaan lämpimästi tervetulleita. Lisätietoja ja vapaita paikkoja voit tiedustella yksikön terapeuteilta!

Kuntoutusta asiakkaan ehdoilla

Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita kuntoutuja tarvitsee selviytyäkseen mahdollisimman itsenäisesti jokapäiväisessä elämässään turvallisesti ja mielekkäästi. Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja aloitteellisuutta käytännön tilanteissa sekä kannustetaan kuntoutujaa olemaan oman elämänsä aktiivinen toimija ja kehittäjä. Jokainen kuntoutuja kohdataan yksilönä, jonka omat tarpeet ja toiveet huomioidaan terapiassa. Terapian ja kuntoutuksen pohjana toimii yhdessä terapeutin, kuntoutujan sekä mahdollisesti muiden osallistuvien tahojen kanssa laadittu terapia- ja kuntoutussuunnitelma. Yhteistyön alussa laadittavassa suunnitelmassa huomioidaan kuntoutujan yksilöllinen tilanne ja kiinnostuksen sekä motivaation kohteet. Kuntoutujan omalla motivaatiolla on suuri merkitys terapian onnistumisen kannalta. 

Terapeutit

 

 

Annika Nurminen

Toimintaterapeutti, Neuropsykiatrinen valmentaja 

Osaamisalueet: lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia

Palvelukieli: suomi, ruotsi, englanti

Puhelin: 044 781 5391

Email: annika.nurminen@attendo.fi

 

Mielestäni toimintaterapian parhain juttu on terapiasuhteen luominen asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet kuntoutua, kehittyä ja saada onnistumisen kokemuksia kokonaisvaltaisesti, kun terapiasuhteessa on turvallinen ja hyvä olo. Tämän pyrin mahdollistamaan positiivisella ja empaattisella otteella sekä mielekkäiden toimintojen avulla. Olen hyvin kiinnostunut kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jonka peruskivet mielestäni ovat hyvä uni, ravinto, mahdollisuus tehdä mielekkäitä asioita, liikkua sekä rentoutua oman näköisellään tavalla. Näitä voidaan toimintaterapiassa yhdessä pohtia, kokeilla ja mahdollistaa jokaisen yksilöllisellä tyylillä. Olen valmistunut Turun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2013. Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen ikäihmisten palvelukodilla ohjaajana sekä lasten toimintaterapeuttina.

 

Koulutukset

  • Neuropsykiatrinen valmentaja 2018
  • Miller Fuction &  Participation Scales arviointimenetelmä
  • LCA Life Coach® 2019 
  • Sensorisen integraation perusteet 2019

 

Jenny Koivuranta-Lindstedt

Toimintaterapeutti

Osaamisalueet: lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapia

Palvelukieli: suomi, englanti

Puhelin: 044 7358771

Email: jenny.koivuranta@attendo.fi

 

Työssäni pidän tärkeänä luontevan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomista asiakkaani ja minun välille. Avoimuus asiakkaani, hänen läheistensä ja lähiverkoston kanssa on olennaista arvioinnin ja terapian onnistumisen kannalta. Työssäni parasta on se, että voin olla asiakkaani apuna hänelle mielekkään arjen rakentamisessa, voimme yhdessä vahvistaa hänen valmiuksiaan ja taitojaan sekä voin toimia hänen puolestapuhujanaan. Vahvuuksiani ovat laulu, leikki ja luovat menetelmät sekä apuväline- ja ortoosiosaaminen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kiinnostaa minua. Valmistuin toimintaterapeutiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2017, jonka jälkeen työskentelin ohjaajana kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä ennen siirtymistäni Attendo Terapia Raisio/Kaarinan palvelukseen.

 

 Koulutukset

  • Miller Function & Participation Scales- arviointimenetelmä, 2019

 

1 photo