Attendo Terapia Oulu

Terapia Oulu · fysioterapia Oulu · Toimintaterapia Oulu · Puheterapia Oulu

Attendo Terapia Oulu tarjoaa eri-ikäisille asiakkaille ammattitaitoisia ja yksilöllisiä fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluita sekä vastaanottokäynteinä että kotikäynteinä Oulussa ja Oulun lähialueilla. Yksikössä työskentelee neljä fysioterapeuttia, yksi puheterapeutti sekä kolme toimintaterapeuttia (joista yksi on vanhempainvapaalla). Toimipisteemme sijaitsee Oulussa Teknologiakylässä seitsemän kilometrin päässä Oulun keskustasta hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Terapiapalveluiden johtaja

Tuukka Virkkala

Tuukka Virkkala

Puhelin: 044 7800 763

Tavoitettavissa arkisin klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ainola hoitajat puh. 019 716 2516

Väinölä hoitajat puh. 019 716 2517

Tavoitettavissa ympäri vuorokauden

Puhelin: Tuukka Virkkala 044 7800 763

Osoite

Teknologiantie 14B, 90590 Oulu

Lisätietoja

Terapia-asiakkaaksi

Terapia voidaan toteuttaa joko vastaanottotiloissa tai terapeutit myös jalkautuvat asiakkaan omaan luonnolliseen toiminta- ja elinympäristöön, kuten kotiin, kouluun tai päiväkotiin Oulussa ja sen lähialueilla. Terapiapalveluiden sopimuskumppaneina ovat Oulun kaupunki, Kela sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Asiakkaaksi voi tulla myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tai täysin itsemaksavana asiakkaana.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan terapiasuhteen alussa yksilöllinen terapiasuunnitelma, jonka laadintaan osallistuvat terapeutti, asiakas sekä tarvittaessa tämän lähiverkosto. Terapia perustuu asiakkaan omaan motivaatioon, kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin. Terapiassa huomioidaan asiakkaan elämäntilanne sekä toimintaympäristö. Terapeutti ja asiakas työskentelevät luottamuksellisessa terapiasuhteessa, jonka tavoitteena on yhteisesti laadittujen tavoitteiden saavuttaminen ja sujuvampi arki.

 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimuskunnat

Toimintaterapia: Ii, Kalajoki, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä ja Utajärvi

Fysioterapia: Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Raahe, Siikajoki ja Tyrnävä

Puheterapia: Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä

 

Avarat ja viihtyisät vastaanottotilamme

Avarat ja viihtyisät vastaanottotilamme sijaitsevat Oulun Teknologiakylässä, jonka pihassa on ilmaista pysäköintitilaa. Kaikissa tiloissa on huomioitu esteettömyys. Käytössä on monipuolisia ja tehokkaita kuntoutusvälineitä, joita hyödynnetään osana terapian toteutusta.

 

Terapeutit

 Attendo Terapia Oulun laillistetut, ammattitaitoiset terapeutit vastaavat kuntoutujan terapian suunnittelusta ja toteutuksesta. Henkilökunnan ammattitaidosta pidetään huolta lisä- ja täydennyskoulutusten avulla.

 

Fysioterapeutit:

 

Heidi Jaakola

p. 044 4941750

heidi.jaakola@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

"Olen Heidi Jaakola ja valmistuin fysioterapeutiksi OAMK:sta vuonna 2017. Minulla on kokemusta erityisesti ikääntyvien kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on kokemusta neurologisten lasten sekä nuorten aikuisten kuntoutuksesta. Seuraava ammatillinen tavoitteeni on syventää muun osaamisen lisäksi tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutusosaamistani".

 

Jonne Perätalo 

p. 044 7104225 

jonne.peratalo@attendo.fi

Kielitaito: Suomi

"Valmistuin Kemin AMK:sta 2011 fysioterapeutiksi. Työkokemusta minulle on kertynyt neurologistensekä tuki- ja liikuntaelinsairaiden parissa työskentelystä sekä ikääntyneiden fysioterapiasta. Apuvälineosaamista minulla on aiemmista työnkuvistani sairaalan ja kotihoidon fysioterapeuttina. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on kivusta kärsivien asiakkaiden kanssa työskentely, johon olen täydennyskouluttautunut DTP -kursseilla. Pyrin työssäni tavoitteellisuuteen asiakasta kuunnellen".

 

Sanna-Mari Poikela (äityislomalla, sijainen Teemu Kipinä)

p. 044 7480275

sanna-mari.poikela@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

"Olen fysioterapeutti Sanna-Mari Poikela. Olen valmistunut 2011 Rovaniemen AMK:sta. Minulle on kertynyt kokemusta erityisesti neurologisista aikuis- ja ikääntyneistä asiakkaista (Bobath-terapia, neurologinen lähestymistapa). Lisäksi olen työskennellyt tuki- ja liikuntaelinvaivojen parissa Physiotrainerinä (fysioterapeuteille räätälöity personal trainer-koulutus). Asiakasryhmistä tutuksi ovat tulleet myös lapset ja nuoret".   

 

Teemu Kipinä
p. 0447480275
teemu.kipina@attendo.fi
Kielitaito: Suomi, englanti

”Valmistuin fysioterapeutiksi OAMK:sta 2013 ja olen huolehtinut oululaisten hyvinvoinnista vuodesta 2014 lähtien. Olen erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutukseen ja minulla on tule-sairauksissa suoravastaanottopätevyys. Asiakaskokemusta minulle on kertynyt monipuolisesti eri ikäisistä ihmisistä. Tärkein työmenetelmäni on oikeaan aikaan toteutettu kuntoutus, jolla lyhennetään koettua haittaasi ja pystyt näin ollen palaamaan nopeammin arjen toimiin ja harrastusten pariin. Parasta työssäni on yhdessä asiakkaan kanssa laadittujen tavoitteiden saavuttaminen.”

 

Sohvi Keskitalo 

p. 044 3663845

sohvi.keskitalo@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

"Valmistuin fysioterapeutiksi Lapin ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä 2017. Aiemmin työskentelin vuodeosastolla muun muassa neurologisten ja post-operatiivisten potilaiden parissa. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluu erityisesti aikuisten neurologinen kuntoutus sekä ikääntyneiden fysioterapia. Olen perehtynyt potilassiirtoihin (Potilassiirtojen ergonomiakortti 2018, Potilassiirtojen ergonomiakortti kouluttaja 2019) ja kipuoireyhtymää sairastaviin asiakkaisiin (CRPS). Työskentelen mielelläni myös lasten ja heidän vanhempiensa kanssa". 

 

 Toimintaterapeutit:

 

 

Eeva Männistö

p. 044 7710656

eeva.mannisto@attendo.fi   

Kielitaito: Suomi, Englanti

"Olen Eeva Männistö ja valmistuin toimintatereputiksi Oulun ammattikorkeakoulusta keväällä 2017. Heti valmistumiseni jälkeen pääsin töihin Attendolle, jossa olen ehtinyt kerryttää jo monipuolista työkokemusta sekä lasten että aikuisten parissa. Minulla on kokemusta erityisesti oppimisvaikeuksien, keskittymishäiriöiden ja tunnetaitojen kuntouttamisessa sekä aikuisneurologiasta. Olen lisäkouluttautunut hahmotushäiriöiden ja neuropsykiatristen oirekuvien kuntoutukseen ja käynyt Strukturoidun sensomotoristen valmiuksien havainnointi -koulutuksen. Työni tärkeimpänä lähtökohtana on kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti hänen omassa ympäristössään".  

 

Tuukka Peltonen     

p. 044 7093298

tuukka.peltonen@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti, Ruotsi

"Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Savonian AMK:sta 2015. Olen työskennellyt erityisesti aikuisten kanssa, joilla on ollut eritasoisia psyykkisiä ja fyysisiä haasteita arkielämässä. Työnkuvaani on myös kuulunut apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden parissa työskentely. Nykyisin työskentelen myös eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa". 

 

Tiia-Lotta Saraste

tiia-lotta.saraste@attendo.fi

044 4941758

"Toimintaterapeutiksi olen valmistunut Oulun AMK:sta 2011. Olen työskennellyt aiemmin arviointi- ja terapiatyössä lasten, nuorten ja aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. Nykyään työni on antoisaa terapiatyötä lasten, nuorten ja heidän perheiden kanssa. Erityisosaamisena minulla on lasten ja nuorten neuropsykiatrinen kuntoutus sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen kuntoutus. Olen työskennellyt pitkään myös lasten visuaalisen hahmottamisen, visuomotoriikan ja hieno- ja karkeamotoriikan pulmien kuntoutuksen parissa. 

Työssäni korostuu asiakkaan lämmin kohtaaminen, perhekeskeisyys ja moniammatillisuutta arvostava työskentelyote. Tehdään yhdessä arjesta toimivampaa!"

 

Puheterapeutit:

Anna Kuha

p. 044 4941749

anna.kuha@attendo.fi

Kielitaito: Suomi, Englanti

"Valmistuin puheterapeutiksi (FM) Oulun yliopistosta vuonna 2015, jonka jälkeen minulle on kertynyt työkokemusta sekä aikuis- että lapsiasiakkaiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta. Erityisen kiinnostunut olen aikuisten aivoverenkiertohäiriöistä johtuvista puheen ja nielemisen ongelmista, mutta työskentelen mielelläni monipuolisesti kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa.Täydennyskoulutusta minulla on mm. lasten äänteellisten pulmien, puhemotoristen häiriöiden, vuorovaikutustaitojen ja lukivalmiustaitojen kuntouttamisesta".