• Attendo Tervontähti - slideshow - Tervontñhti-01
  • Attendo Tervontähti - slideshow - Tervontñhti-04
  • Attendo Tervontähti - slideshow - Tervontñhti-03
  • Attendo Tervontähti - slideshow - Tervontñhti-02

Attendo Tervontähti

Kuntoutusyksikkö Tervon 15 -paikkainen mielenterveyskuntoutujien yksikkö, joka sijaitsee Tervossa.

Palvelukodin johtaja

Marketta Hämäläinen

Puhelin: 044 7845 867

Tavoitettavissa Arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Hoitajat: 044 780 8403 (24/7)

Puhelin: Ohjaajat 24/7: p. 044 780 8403.

Osoite

Kanervatie 2, 72210, Tervo

Lisätietoja

Kuntoutusyksikkö Tervon tähti - Hyvän Olon koti

Tervossa kodin työtekijä paikalla asukkaiden tukena ja apuna 24 tuntia vuorokaudessa. Uusi ja nykyaikainen yksikkö on jaettu viihtyisiltä tiloiltaan kolmeen viiden hengen soluun, jossa jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma huone ajanmukaisilla kylpyhuonetiloilla varustettuna. Kuntoutuja voi aina halutessaan sisustaa oman huoneen, eli oman kotinsa mieleisekseen tutuilla tavaroillaan. Tarvittaessa kuntoutujan on myös mahdollista saada apua yksiköstä, esimerkiksi huonekalujen tai muiden arjen tavaroiden hankintaan.

Tukea tarpeen mukaisesti

Kuntoutusyksikkö Tervon tähti on jaettu tehostetun asumis- ja kuntoutuspalvelun sekä palveluasumisen puoliin. Yksikön tehostetun palveluasumisen puoli on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville kuntoutujille, jotka eivät itse suoriudu päivittäisistä toiminnoista ja arjen rutiineista. Asuminen yksikössä on pitkäaikaista.

Palveluasuminen

Palveluasumisen paikat on puolestaan tarkoitettu kuntoutujille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista tukea ja ohjausta, mutta eivät myöskään selviydy arjesta ilman ohjausta ja avustusta. Palveluasumisen puolella keskitytään itsenäisen elämän taitojen opetteluun ja kuntoutujan itseluottamuksen vahvistamiseen. Palvelun tavoitteena on kuntouttaa asukas niin toimintakykyiseksi, että tämän on mahdollista siirtyä asumaan itsenäisesti omaan kotiin.

Parempaa arkea

Tervon tähden toiminnan tavoitteena on joko ylläpitää kuntoutujan nykyistä toimintakykyä tai tarjota kuntoujalle mahdollisuus kuntoutua parempaan arkeen aktivoinnin, tuen ja yksilöllisen kuntoutuksen avulla. Kuntoutuja saa mahdollisuuden edetä portaittaisesti kohti itsenäisempää elämää kodin eri asumismuotojen tuella. Palvelun ja tuen tarve määritellään aina kuntoutujakohtaisesti ja kuntoutuksessa huomioidaan yksilön voimavarat siten, että kuntoutuksella ohjataan asukasta kohti parempaa arjen- ja elämänhallintaa. Yksikössä tuetaan monipuolisesti kuntoutujan oma-aloitteisuutta ja arjen taitojen oppimista sekä vahvistetaan turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteita.

RAI- ja Oma-arvioinnit

Kuntoutujan voimavarojen arvioinnissa käytetään menetelminä RAI-arviointia sekä Oma-arviointia. Arviointeja hyödynnetään kuntoutussuunnitelman teossa, jossa huomioidaan ja määritellään kuntoutujan voimavarat, tarpeet ja elämäntarina. Kuntoutusyksikkö Tervon tähdessä toiminnan ideologiana on ratkaisukeskeinen yhteisöhoito. Toteutettava ideologia mahdollistaa kuntoutujalähtöisen toiminnan suunnittelun ja kuntoutussuunnitelman teon.

Osaavat ammattilaiset

Tervon tähdessä asukkaiden Hyvästä Olosta vastaavat sydämellään työtään tekevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilta löytyy myös erityisosaamista mielenterveys- ja päihdekuntoutujien parissa tehtävästä työstä.

 

Toimipaikalle on myönnetty ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branchin toimesta.