• Attendo Tiiterontupa - slideshow - Tiiterontupa-03
  • Attendo Tiiterontupa - slideshow - Tiiterontupa-06
  • Attendo Tiiterontupa - slideshow - Tiiterontupa-05
  • Attendo Tiiterontupa - slideshow - Tiiterontupa-04
  • Attendo Tiiterontupa - slideshow - Tiiterontupa-01

Attendo Tiiterontupa

Sulkava · hoivakoti · Ikääntyneet

Attendo Tiiterontupa on Sulkavan keskustan läheisyydessä sijaitseva 36-paikkainen palvelukoti, joka tarjoaa ikäihmisille tehostettua hoiva-, asumis- ja kuntoutuspalvelua sekä mielenterveyskuntoutujille asumis- ja kuntoutuspalvelua. Tiiterontupa sijaitsee Sulkavan terveyskeskuksen ja muiden palveluiden välittömässä läheisyydessä. Palvelukeskus tarjoaa palveluasumisen lisäksi päivätoimintatilat tukipalveluineen.

Hoivakodin päällikkö

Marianna Virta

Marianna Virta

Puhelin: 044 7800 721

Tavoitettavissa arkisin Klo 8-16

Yhteystiedot Katso tarkemmat yhteystiedot

Ryhmäkoti A p. 044 7800 722

Ryhmäkoti B p. 044 7800 723

Ryhmäkoti C p. 044 7800 724

Puhelin: Hoitajat 24/7 p. 044 780 0722

Osoite

Tiiterontie 3 B, 58700, Sulkava

Lisätietoja

 

Attendo Tiiterontupa 

Tiiterontupa muodostuu kolmesta erillisestä pienryhmäkodista sekä yhteistoimintatiloista. 16 ja 12 -paikkaiset ryhmäkodit tarjoavat vuorokauden ympäri tehostettua asumispalvelua ikäihmisille ja muistihäiriöisille asukkaille, jotka tarvitsevat tukea ja apua. Lisäksi 8 -paikkainen ryhmäkoti on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat valvontaa ja ohjausta arjessaan. Jokaisessa ryhmäkodissa on asukkaiden omien huoneiden lisäksi yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat, joissa ovat kotien jakelukeittiöt. Talon yhteisissä tiloissa on asukkaille päivätoimintatilojen lisäksi yhteiset saunatilat ja talon keittiö- ja pesulatilat. Kodin pihamaalle pääsee myös ympäri vuoden ulkoilemaan turvallisesti ja helposti. Asukkailla on tarvittaessa käytössään yövalvontaan suunnatut turvarannekkeet.

Osaavat ammattilaiset

Tiiterontuvan moniammatillinen henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Henkilöstöömme kuuluu sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi muun muassa sosionomi sekä fysioterapeutti, jonka palvelut ovat Tiiterontuvan asukkaiden käytössä. Kodilla toteutetaan yhteistyössä omaisten kanssa yksilöllistä ja asukkaan tapoja kunnioittavaa asumispalvelua osaavan henkilökunnan voimin.

Hoiva- ja kuntoutussuunnitelma

Jokaisen asukkaan arki perustuu yksilöllisesti laadittuun hoiva- ja kuntotussuunnitelmaan, jossa huomioidaan asukkaan elämäntarina, tarpeet ja toiveet. Tiiterontuvalla asukkaita ohjataan ja kannustetaan mahdollisimman itsenäiseen ja aktiiiviseen arkeen. Kaikessa kodin toiminnassa huomiodaan aina asukkaan yksilölliset voimavarat ja toimintamahdollisuudet. Oma-ohjaajajärjestelmän avulla asukkaan kuntoutuminen ja hoiva on aina ajantasalla.

Monipuolinen virikesuunnitelma

Monipuolinen ja innostava viriketoiminta on Tiiterontuvalla osana jokaista päivää. Kodilla kuntoillaan, lauletaan, tanssitaan, askarrellaan, keskustellaan, ulkoillaan tai vaikkapa maalataan. Viriketoiminta perustuu asukkaiden toiveisiin ja ideoihin, ja jokaiselle pyritäänkin aina löytämään mielenkiintoista tekemistä. Tiiterontuvalla asukkaille annetaan aikaa ja arkea eletään jokaiselle luontaisen rytmin mukaisesti. Ohjaajat kuuntelevat, välittävät ja ovat arjessa läsnä. Asukkaiden läheiset ja omaiset ovat tervetulleita myös osallistumaan asukkaiden arkeen ja palvelukodin toimintaan.

Meillä Tiiterontuvalla jalattomuus ei kuulu vanhuuteen