Pidetään yhdessä huolta Attendo-kodeissa asuvien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Ethän tule vierailulle, jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on todettu altistuminen tai koronavirustartunta, tai vähäisiäkään flunssan oireita. Pidäthän maskia vierailun ajan ja sovithan vierailusta etukäteen Attendo-kodin henkilökunnan kanssa.

Kesäduunikampanja - arvonnan säännöt

hero icon left
hero icon right

Osallistumalla 1001 kesäduunia -arvontaan (”kilpailu”) osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä kilpailun järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun järjestäjä

Attendo Suomi Oy (”Attendo”)
Itämerenkatu 9
PL 750, 00180 Helsinki

Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 24.1.2020 ja on voimassa 15.3.2020 saakka.

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat, 15 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt, jotka täyttävät kesätyöhakulomakkeen Attendon nettisivuilla. Attendon tai sen konserniyhtiöiden työntekijät ja muiden tämän kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.

Osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä lomake kampanjasivulla https://www.attendo.fi/kesarekry annettujen ohjeiden mukaisesti.

Palkinto ja sen toimittaminen
Kilpailun palkintona on 5 kpl Tiketti Oy:n lahjakortteja, arvo 200 euroa/kpl. Arvonnan voittaja saa itse valita, minkä Tiketti Oy:n tarjonnassa olevan tapahtuman lippuun lahjakorttinsa käyttää. Huomioithan tapahtumien mahdollisen ikärajan!
Palkinto arvotaan 18.3.2020. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnon toimituksesta sovitaan erikseen.

Osallistuja vastaa antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Mikäli palkinnon voittajaa ei tavoiteta hänen kampanjasivulla ilmoittamiensa tietojen avulla kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen, Attendo varaa oikeuden arpoa palkinnolle uuden voittajan.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi. Lahjakortti on voimassa siinä ilmoitetun voimassaoloajan.

Järjestäjän vastuu
Kaikki osallistujat vapauttavat Attendon sekä kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kesäduunikampanjaan tai tähän kilpailuun. Attendo ei vastaa palkinnon tai sen käyttämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Attendon vastuu ei missään tilanteessa voi ylittää kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Attendo ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen, palkinnon vastaanottamiseen tai palkinnon käyttämiseen.

Attendo ei vastaa siitä, että voittaja ei ole käyttänyt lahjakorttia sen voimassaoloaikana tai siitä, että lippua valittuun tapahtumaan ei ole lahjakortin käyttöhetkellä saatavilla (esim. loppuunmyyty tapahtuma). Attendo ei vastaa myöskään Tiketti Oy:n asettamista lahjakorttia tai sen käyttöä koskevista rajoituksista.

Henkilötietojen käyttö
Kilpailuun osallistuvien henkilötietoja käytetään kilpailun toteuttamiseksi sekä tietosuojaselosteen mukaisesti: www.attendo.fi/tietosuoja. Attendo ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille osapuolille eikä käytä niitä suoramarkkinointiin, ellei osallistuja ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan.

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Attendon niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Attendo pidättää oikeuden tehdä muutoksia kilpailuun, sen toteutukseen tai palkintoihin tai niiden saatavuuteen. Muutoksista ja muista kilpailun toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan kilpailusivustolla.